Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Advokáti proti totalitě

5. 11.-27. 12. / / Historie

Do 27.12.2019 bude v Kaňkově paláci – sídle České advokátní komory, přístupná velmi zajímavá výstava  Advokáti proti totalitě.

Na výstavních plochách jsou shrnuty základní informace o představovaných advokátech, ve výstavních vitrínách jsou shromážděny vzácné trojrozměrné artefakty z jejich životů.

Koho Vám projekt konkrétně představí?

JUDr. Jaroslav Borkovec – advokátní koncipient, popraven 5. 11. 1949. V den 70. výročí jeho úmrtí byl projekt zahájen
JUDr. Jiří Křížek – advokát, odsouzen na 22 let v procesu s M. Horákovou
JUDr. Rastislav Váhala – obhájce generála Heliodora Píky
JUDr. Kamill Ressler – obhájce K. H. Franka
JUDr. Dagmar Burešová – advokátka, politička, obhájkyně disidentů 70. a 80. let
JUDr. Otakar Motejl – advokát, obhájce disidentů 70. a 80. let
JUDr. Ján Čarnogurský – slovenský advokát, politik, obhájce disidentů 70. a 80. let
JUDr. Milan Hulík – obhájce disidentů 70. a 80. let
JUDr. Jiří Machourek – obhájce disidentů 70. a 80. let
JUDr. František Hejný – advokát, po únoru 1948 zatčen a odsouzen k několikaletému trestu, do advokacie se již nikdy nevrátil.

„Projekt Advokáti proti totalitě vznikl na základně dvou impulsů, které se protnuly ve stejný okamžik,“ vysvětluje JUDr. Petr Toman, LL.M., člen představenstva ČAK, který má na starosti vnější vztahy a mediální oblast a který stojí za tímto projektem. Inspirujícím okamžikem pro ČAK byl vstup JUDr. Jiřího Machourka do Právnické síně slávy soutěže Právník roku 2017 v lednu 2018. Tento nonšalantní advokát je známý statečnou obhajobou brněnských disidentů v 70. a 80 letech minulého století. „Uvědomili jsme si, že takových osobnosti má česká advokacie ve své historii daleko více, jen se na ně zapomíná. Druhým impulsem byl silný pocit, že veřejnost v posledních letech přestává rozumět postavení advokacie a její úloze v právním státě. Bohužel nejen laická, ale i odborná,“ zdůrazňuje Petr Toman. Projekt Advokáti proti totalitě klade důraz na etickou stránku profese advokátů a jejich potřebnou nezávislost.

V současnosti přibývá útoků na nezávislost advokacie a snah o narušení základního principu, na němž po léta stojí. Totiž na principu důvěrnosti komunikace mezi advokátem a jeho klientem. I to je jeden z důvodů, proč vznikl projekt s tímto společenským apelem. Advokáti proti totalitě chtějí na jedinečných životních osudech advokátů doložit, jak důležité jsou principy nezávislosti a důvěrnosti nejen pro advokacii jako profesi, ale i pro celou společnost. ČAK vzdá hold těm, kteří i za cenu vlastních nesnází bojovali proti totalitě, za právo a spravedlnost. A leckdy při obhajobě klienta neváhali přinést i oběť nejvyšší. Totalitou není myšlen pouze určitý politický systém, ale především způsob myšlení, který někteří používají dodnes. Je třeba neustálé kultivace etických principů pro práci advokátního stavu a zviditelňování pozitivních vzorů.  

Letošní rok je proto toto téma tak významný! Uplyne nejen třicet let od Listopadu 1989, ale rovněž sedmdesát let od jednoho z prvních vykonstruovaných komunistických procesů s popravou odsouzeného advokátního koncipienta JUDr. Jaroslava Borkovce. Jsou to nejen pro advokáty významná výročí, která si nepochybně zaslouží připomínku nejrůznějšími formami.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Advokáti proti totalitě