Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Nápisy, nápisy, nápisy

8. 3.-30. 9. / / Historie

Do 30.9.2018 bude ve výlohové galerii Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i. , Husova 4, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Nápisy, nápisy, nápisy.

Výstava je věnována historickým nápisům, které jsou díky svému spojení s uměleckými a řemeslnými díly či s architekturou důležitým pramenem pro dějiny umění. Poskytují informace k ikonografii, autorství, objednavateli a další spektrum údajů třeba k zemřelým osobám, k objektům, k historickým událostem … Mohou mít i obsah literární či právní, prosit o ochranu a přímluvu a nejsou výjimečné ani nápisy magického charakteru. Pro dějiny umění je důležitá i jejich formální stránka nápisů, zejména použité písmo.

Centrum Epigrafická a sepulkrální studia ÚDU AV ČR, v.v.i., je jedním z mála specializovaných pracovišť. Pořádá každoroční mezinárodní konference a vydává vlastní ediční řadu Epigraphica et Sepulcralia. Věnuje se vysokoškolské výuce i popularizačním akcím. Buduje specializovanou knihovnu a fotoarchiv. Důležitým úkolem je epigrafická databáze, která s podporu programu Strategie AV21 shromažďuje údaje o teritoriálně českých nápisech z různých zdrojů. Nápisy jsou zpracovávány v terénu, ale i z tzv. sekundárního dochování dnes třeba již zaniklých památek. Jedná se např. o starší literaturu, archivní prameny, obrazovou dokumentaci (fotografie, kresby, obtahy, odlitky, oklepky) a další.

Výstava prezentuje i ukázku intepretace konkrétní nápisové památky, náhrobní desky Přemyslovny Guty II.

http://www.udu.cas.cz/cs/epigrafika/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Nápisy, nápisy, nápisy