Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž velké výstavy Revoluční 30: 30 let svobody na vlastní kůži

8. 11.-24. 11. / / Aktivistické umění

Do 24.11.2019 najdete na adrese Revoluční 30, Praha 1, fakt hustou a zajímavou výstavu Revoluční 30: 30 let svobody na vlastní kůži.

Kde jinde než na symbolické adrese Revoluční 30 připravit výstavu, která by měla reflektovat třicetileté výročí sametové revoluce – a jak jinak než osvědčeným způsobem z 90. let, tedy jen lehce řízenou intervencí do vyklizené kancelářské budovy, kterou v dohlednu čeká demolice. Kurátoři Radek Wohlmuth a Čestmír Suška přizvali tři desítky umělců, jejichž práce během uplynulých desetiletí mnohdy nevybíravým způsobem komentovaly to, co se tady dělo.

„Ve společném prostoru se poprvé objevují třeba Skryté podoby Václava Klause od Jiřího Davida, připomínka několika spolupracovníků StB z cyklu Malík Urvi, kterým skupina Pode Bal vzbudila rozruch na přelomu tisíciletí, nebo sádrový originál hajlujících a fuckujících rukou, jimiž Roman Týc přesně před deseti lety doplnil památník revoluce na Národní třídě,“ přibližuje výběr Radek Wohlmuth. Politika ovšem nepředstavuje jediné téma projektu, jakkoli její podíl je v expozici nepřehlédnutelný. „Prostor jsme samozřejmě dali i dalším oblastem, které začaly po revoluci hýbat společností, ať jsou to korporáty, sexuální průmysl, bezdomovectví nebo až nábožné uctívání sportovců,“ doplňují kurátoři výstavy.

Jádrem projektu je kurátorský výběr prací, které vznikly mezi roky 1989–2019 a jsou naplněním možnosti svobodné tvorby bez cenzury. Zastoupeni jsou umělci všech generací, kteří se vyjadřují jakoukoli technikou, ať je to malba, video nebo graffiti. Cílem není podat přehledný výčet všeho, co během uplynulých tří dekád touto republikou rezonovalo, ale na základě subjektivního pohledu připomenout některé aspekty nedávné historie i současného života. Výstava zároveň zprostředkovává divákům kontakt s aktuálním uměním, konfrontuje je s ním a jeho prostřednictvím se pokouší nabourat stereotypy vnímání uplynulých let, případně otevřít veřejnou diskusi o konkrétních tématech vztahujících se k dané problematice.

Doprovodný program: V rámci výstavy je připraven bohatý kulturní program. Po 16 večerů budou v přízemí pop-up galerie v Revoluční 30 probíhat diskuze věnované výročí sametové revoluce, debaty o alternativním umění před revolucí a po ní, o výtvarných akcích v 80. letech, o situaci na Slovensku, v Polsku nebo v Hongkongu. „Ve spolupráci s divadlem Alfred ve dvoře jsme připravili dvě divadelní představení. Zapojíme se do Noci divadel dvěma pohybovými performancemi od Cirku Mlejn a Cécile Da Costa. Také bychom vás rádi pozvali na unikátní zvukově-výtvarné setkání výtvarníka Petra Nikla a zvukového umělce Martina Janíčka. Bude možno zhlédnout filmy jak hrané, tak dokumentární, archivní i současné. Hudební složku zastoupí tři koncerty – hudebního seskupení Mamapapa banda, skupiny Vobezdut a akce vyvrcholí koncertem legendární skupiny Půlnoc,“ přibližuje program Christian Potiron, ředitel uměleckého studia Bubec.

Vystavující nebo vystavení umělci: Erika Bornová, Pavel Brázda, Michal Cihlář, Tomáš Císařovský, Jiří Černický, Jiří David, Epos 257, Matouš Háša, Vojta Horálek, Vendula Chalánková, Josefína Jonášová, Krištof Kintera, Lenka Klodová, Jiří Kovanda, Radek Macke, František Matoušek, Milan Mikuláštík, Aleš Novák, František Novák, Pode Bal, Roman Týc, Michal Škapa, Jindřich Štreit, Dáša Šubrtová, Timo, Jitka a Květa Válovy, Maxim Velčovský, Ztohoven

Kurátoři: Radek Wohlmuth a Čestmír Suška

Důležité odkazy:

webové stránky www.bubec.cz/inpage/revolucni30/

facebooková událost www.facebook.com/events/1380514962106293Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž velké výstavy Revoluční 30: 30 let svobody na vlastní kůži