Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž SUŠTŘfest 2020 – Mám problém

2. 9.-17. 9. / / Fotografie

Do 17.9.2020 se ve školní galerii Emilie Paličkové, U půjčovny 9, Praha 1, koná výstava letošního ročníku festivalu studentů třetího ročníku Ateliéru nových médií SUŠTŘ – SUŠTŘfest 2020 – Mám problém.

Ateliér nových médií:

Cílem oboru je integrovat oděvní a tradiční řemeslnou textilní tvorbu do světa současných prostředků vizuální a audiovizuální komunikace.

Výuka je zaměřena jednak na seznámení se s textilním uměním v jeho výtvarné i řemeslné složce, jednak na rozvoj komunikačních schopností, především ve sféře vizuální komunikace. Absolvent oboru bude schopen využívat pro svou práci všech možností digitální fotografie, tedy sám ovládat techniku snímků, jejich počítačového zpracování a archivace a zároveň spolupracovat s profesionálním fotografem. Díky osvojení nejfrekventovanějších grafických programů dokáže vytvořit webovou prezentaci a propagační tiskoviny a zároveň bude schopen spolupracovat s profesionálními studii a grafiky. Obeznámí se s problematikou výstavní a pódiové prezentace textilní tvorby a v kontaktu s jejími tvůrci bude schopen vystupovat jako rovnocenný partner.

Výuka samozřejmě není jen teoretická. Škola pořádá a spolupořádá výstavy, módní přehlídky, účastní se řady soutěží, spolupracuje s agenturou Czechoslovak models. Na všech formách její prezentace se aktivně podílejí studenti a získávají praxi také v partnerských organizacích.

www.facebook.com/textilniskolaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž SUŠTŘfest 2020 – Mám problém