Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Miroslav Mužík: Krajina v obrazech

21. 11.-28. 2. / / Malba

Do 28.2.2019 bude v příjemné palačinkárně a kavárně Wafflin‘, Francouzská 10, Praha 2, přístupná výstava Miroslava Mužíka: Krajina v obrazech.

Miroslav Mužík ( nar. 1957 Louny ), malíř a pedagog v Mostě. Začínal pod výtvarným vedením malíře V.Mirvalda. Patřil do výtvarné skupiny, kterou vedli doc.Zdeněk Sýkora a Václav Jíra (tzv. Lounská škola ).V roce 1982 absolvoval na ÚJEP Ústí nad Labem výtvarný obor pedagogické fakulty. Malíř především fauvistických krajin. Slovník Chagall str.147. Sběratelsky žádaný malíř, jenž je dražen v aukčních síních, vystavuje po celé ČR.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Miroslav Mužík: Krajina v obrazech