Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ivana Štenclová – Casting

Do 30. 10. 2022 je v Galerii Ludvíka Kuby, Libušina, lázně Poděbrady, přístupná rozsáhlá a krásná výstava Ivany Štenclové: Casting.

Lázně Poděbrady jsou jen hodinu rychlíkem z Prahy hl. n. a jsou v 6. zóně PID, což značně zlevňuje cestu držitelům pražské Lítačky.

Významná současná česká umělkyně Ivana Štenclová se představuje souborem prací prostorových koláží, k jejichž zhotovení využívá autorka nejmodernější digitální a laserové technologie.

Škála výtvarných prostředků, jimiž Ivana Štenclová disponuje, je pozoruhodná. Umělkyně pracuje s akrylovými, olejovými i syntetickými barvami, používá tuše, pastelky, fixy, propisovací tužky, injekční stříkačky, tavné pistole, umělá vlákna, malířské válečky, vlastnoručně vyrobená razítka aj., do své tvorby inspirativně zapojuje široké spektrum materiálů, ať již těch, které jsou vnímány jako obvyklá součást výtvarné kultury, tak také těch, jež jsou výzvou tvůrčímu a nepochybně i diváckému zájmu.

V souvislosti s tvorbou autorky je nepochybně možné konstatovat, že předmětný umělecký projev memoruje vybrané aspekty minulosti, transformuje je do aktuálních vizuálních struktur a nechává je emitovat nonverbální obsahy, jejichž původně subtilní charakter nově nabývá monumentální významové apelativnosti.

Jak již bylo naznačeno výše, tvarosloví obrazů Ivany Štenclové nezřídka přechází z plochy do prostoru. Obrazy se stávají plastikami, jejichž výsledný výraz je divákovi zprostředkováván segment po segmentu, vrstevnice po vrstevnici jako průběh, respektive proces, jímž je oscilován finální tvar a finální kompozice. Výsledný umělecký artefakt můžeme s přijatelnou dávkou zjednodušení vnímat jako vizuální paradox, v jehož rámci rezultuje diváckým zorným polem tvůrčí záměr autorky, jakož i jeho realizace jako harmonicky metaforické gesto, jehož symbiotický charakter je finálnímu optickému vjemu komplexní vizuální intencí.

Bravurně prostorově vrstvený portrét, či figura vychází z dřívějších multimediálních realizací, v jejichž rámci Ivana Štenclová prezentovala nejen svou uměleckou, ale i technickou bravuru jako nenápadnou, avšak podstatnou kvalitu, která je symptomatická pro výsledný umělecký artefakt. Předmětná významová šíře, vibrující svá existenciální sdělení, respektive vztah člověka ke svému okolí, není zvolenými výrazovými prostředky limitována v koexistenci s tradičním vizuálně-figurálním étosem.

Kurátor: Tomáš Koudela

Otevřeno út-ne 10-12, 13-18 h.

Vstupenky online

Pořádají Lázně Poděbrady, a. s. a Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady.

Galerie Ludvíka KubyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ivana Štenclová – Casting