Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Festivalu m3 / Umění v prostoru

16. 6.-30. 9. / / Instalace

Do 30.9.2020 proběhne v Praze ve Vršovicích již čtvrtý ročník Festivalu m3 / Umění v prostoru, který je založen na kombinaci současného umění a zajímavého prostředí pražských ulic. Cílem festivalu není pouze osazování prostoru jednotlivými díly a jeho kultivace, ale i nabourávání stereotypů v práci s veřejným prostorem a rozpoutání diskuze.  (slavnostní zahájení se konalo už 16.6.2020 v CAMPU – viz několik Petrových fotek na konci).

Vystavující umělci:

Martin Zet, Miloš Cvach, Pawel Althamer, Barbora Fasterová & Johana Pošová, Johannes Makolies, Petr Dub, Anna Hulačová, Philip Topolovac, Václav Fiala, Hugo Demartini, Markéta Othová, Vojtěch Rada, Nela Keroušová.

Akce navazuje na úspěšné předchozí ročníky, jež se pokaždé konaly v jiné lokalitě. Tentokrát se odehraje na Praze 10, konkrétně v okolí sídliště Vlasta, kde bude představeno 13 uměleckých děl od českých i zahraničních autorů, která reagují vůči okolnímu prostředí.

Sídliště v sobě z pohledu festivalu spojuje několik kvalit – jde o dobře dostupný, architektonicky kvalitní a svým vymezením velmi kompaktní prostor se zajímavou historií. Na festivalu se každoročně podílí jiní kurátoři, letos to budou Marcel Fišer a Pavel Vančát, kteří vybrali téma Vrstvy historie a otázku jejich smysluplné aktualizace.

Kurátoři v letošním roce pro Festival a jeho téma – Vrstvy historie zvolili sídliště Vlasta v Praze -Vršovicích (a jeho širší okolí). To v sobě z pohledu festivalu spojuje několik kvalit. Jde o dobře dostupný, architektonicky kvalitní a svým vymezením velmi kompaktní prostor se zajímavou historií. Vzniklo na počátku normalizace pro vojáky z povolání, přesídlené z Milovic, kam byla po okupaci 1968 dislokována sovětská armáda. Není proto náhodou, že výzdobu uměleckými díly zajišťovalo Armádní výtvarné studio, konkrétně jeho dva čelní reprezentanti Vendelín Zdrůbecký (figurální plastika) a Radomír Kolář (mozaiky); studio zde údajně dokonce mělo své sídlo.
Sídliště se nachází na rozhraní několika různorodých historických celků, do nichž může festival expandovat, ať už jsou to Vršovice jako historická prvorepubliková residenční čtvrť, průmyslový komplex Kooh-i-noor s bohatou kulturní tradicí, spojenou především se jmény Waldes a Kupka, kulturní dům Eden v těsném sousedství, pocházející opět z období normalizace a dnes zavřený, nebo nedaleké obchodní centrum Eden z nedávné doby, zaměnitelné s mnoha jinými a samozřejmě zcela bez veřejného umění.

Koncepce kurátorů tentokrát spočívá nejen v tom, že zde jako v předchozích letech představí 14 uměleckých děl od českých i zahraničních autorů, která budou reagovat a komunikovat vůči okolnímu prostředí, ale přitom také záměrně preferují sochařské práce, které by teoreticky mohly zůstat na místě i po festivalu. Festival se tak hlásí jak k specifickému prostředí, v němž se koná, s jeho tradicí umělecké výzdoby, tak i k aktuálnímu programu osazování uměleckých děl ve veřejném prostoru hlavního města Prahy.

Další novum konceptu spočívá v tom, že by festival chtěl vedle prací nových upozornit i na starší vrstvu výzdoby, které na sídlišti již existuje, ať už v katalogu výstavy, kde jim bude věnována příslušná část, v mapce, která bude sloužit jako průvodce výstavou, nebo formou komentovaných prohlídek. S tím souvisí i další záměr: našim cílem je návštěvníkům zprostředkovat také informace o zajímavé historii lokality.

Co se konkrétního výběru umělců týče, chceme, aby výstava představila práci umělců různých generací, přístupů a zemí.

Více informací a mapa objektů na https://www.festivalm3.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Festivalu m3 / Umění v prostoru