Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Slavnostní odhalení prvního českého 3D tištěného domu z betonu „Prvok od Buřinky“

18. 8.-30. 9. / / Architektura

Do 28.8.2020 bude u Střeleckého ostrova si možné prohlédnout první český 3D tištěný dům z betonu „Prvok od Buřinky“. 

Prvok na pontonu poté zamíří ke Smíchovské náplavce, kde bude kotvit do 30.9.2020.

Prvok od Buřinky je první český 3D tištěný dům ze speciální směsi betonu, kdy samotný 3D tisk trval 22 hodin čistého času. Projekt realizoval český tým Scoolpt ve spolupráci s Buřinka Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. a mnoha dalšími partnery.

Experimentální tištěný dům Prvok má ambici změnit vývoj ve stavebnictví. Architektura inspirovaná organickým světem získá své tvary díky robotickému ramenu. Počítač si informaci přečte, jako to dřív dělal mistr stavebník. Sám navede pumpu směsi s milimetrovou přesností do cíle.

Autoři:
 
Michal Trpák
Svého partnera na cestě k inovativním řešením našla Buřinka v osobě sochaře a vizionáře Michala Trpáka. Nenechává se limitovat materiálem, formou ani měřítkem a jeho díla zdobí česká i zahraniční města. Michal se nadchl pro spojení moderních technologií, architektury a výtvarných principů pro dosažení revoluce ve stavebnictví. Od způsobů, jakými stavíme, po formu i funkci. 
 
Ladislav Trpák
Kreativitu je potřeba živit, financovat její rozvoj. Na to se Ladislav specializoval v minulých startupech a do realizace přináší obchodní zkušenosti a náboj vizionáře, jehož přirozeností je posouvání hranic.
 
Jiří Vele
Projekty atakující stereotypy užívané v odvětvích, jako je strojírenství, průmysl, nebo stavebnictví, potřebují člověka, jehož jazykem jsou počítačové kódy. I my jej máme a je jím Jiří, který se specializuje právě na stavebnictví a má s programováním robota bohaté zkušenosti nejen ze studií architektury na ČVUT, ale i díky spolupráci s Michalem Trpákem. 
 
Kateřina Nováková
Inženýrka architektka, Ph.D. je milovnicí experimentů všeho druhu. Své odhodlání objevovat všechny možnosti recyklovatelných materiálů Kateřinu dovedlo až k vývoji PET(b)rick – patentované cihly – lahve z polyethylen tereftalátu. Jako spoluzakladatelka Scoolptu nyní odhaluje tajemství betonu a tvorby z něj.
 
Buřinka
Vizionář, který se tímto projektem zasadí o to, aby se ve stavebnictví otevřel inovativní směr, který klientům zrychlí, zlevní a především vytvoří na míru jejich vysněný domov. Buřinka se dívá za obzor současného vnímání standardů v oblasti bydlení a jeho financování. Podle Buřinky bude pro české stavebnictví velkým impulsem robotizace, protože umožní povznést obor, zrychlí stavební práce a vpustí do něj pracovníky s digitálními znalostmi. 
 
3D tisk domů či jejich součástí v budoucnosti umožní lidem splnit si sny vlastního bydlení rychleji i levněji. Sériový tisk má potenciál usnadnit bydlení také v sociální oblasti a může pomoci ohroženým skupinám,“ vysvětluje Libor Vošický, předseda představenstva Buřinky motivaci, proč se Buřinka stala garantem projektu.

3D tisk z betonu fascinuje sochaře Michala Trpáka již několik let. „S kolegy architekty jsme experimenty s touto technologií začali tiskem laviček a výtvarných objektů. Další metou byl tisk domu, obytné sochy, která jsou výtvarným dílem, ale svou funkcí i místem pro život,“ říká Trpák a dodává: „Cílem naší hry s robotem je revoluce nebo evoluce stavebnictví, ale i vizuálního vnímání architektury. Rád bych tvořil organické obytné sochy, které jsou originály svou formou a způsobem výroby, s kontextem k místu a přírodě.“ S Buřinkou na tištěném domě spolupracuje v rámci sochařova projektu Scoolpt společně s výzkumníky z ČVUT a dále s desítkou dodavatelů z oblasti výroby i techniky.

Dům vytiskne robotické rameno, jímž protéká speciální materiál přímo na místo určení. Robot tiskne rychlostí 15 centimetrů za sekundu, což jsou 2 % možného výkonu. Sám robot je přitom českou novinkou z dílny Trpákovy iniciativy Scoolpt. „Mladý architekt a programátor Jiří Vele, naprogramoval automotive robota pro 3D tisk betonem. Vele přeprogramoval příkazový kód robota tak, aby se místo jednoduchých pohybů, používaných v automotive průmyslu, pohyboval po komplexní geometrii tvaru domu,“ vysvětluje Michal Trpák.

Prvok od Buřinky – celoročně obyvatelný dům ze speciální směsi betonu vyroste za 48 hodin. Dům je nabitý technologiemi, díky kterým je částečně soběstačný a vhodný do přírody, města či na vodu.

Prvok od BuřinkyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Slavnostní odhalení prvního českého 3D tištěného domu z betonu „Prvok od Buřinky“