Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

2 vernisáže v Broumově: Jan Merta: Morality a Jakub Goll v Klášterní zahradě

4. 5.-30. 9. / / Malba

Do 23.6.2019 bude v Galerii Dům, Klášterní zahrada, Broumov, přístupná zajímavá výstava obrazů Jana Merty: Morality.  Do 30.9.2019 pak bude v samotné Klášterní zahradě přístupná výstava soch Jana Golla.

Jan Merta (nar. 1952 v Šumperku) je jedním z nejdůležitějších malířů přelomové generace 80. let, která na základě reflexe dobových postmoderních tendencí i na základě vlastní situační sebereflexe vnesla do českého výtvarného umění radikální změny a vymezila se v plné míře vůči rozkladné atmosféře pozdní fáze reálného socialismu a vůči jeho oficiálnímu výtvarničení. Jan Merta absolvoval v l. 1981-1987 pražskou Akademii výtvarných umění, do které nastoupil ze zaměstnání (v l. 1972-1981 vystřídal různá neumělecká zaměstnání). V l. 1991-2002 byl zastupován pražskou Galerií MXM a v l. 2003-2015 německou Galerií Johnen + Schöttle (Kolín nad Rýnem, Berlín). V současné době autora zastupují hned tři soukromé galerie: Galerie Rüdiger Schöttle (Mnichov), Galerie Martin Janda (Vídeň) a Galerie SVIT (Praha). V r. 2005 a 2009 byl autor zvolen Osobností roku za výtvarný počin. V r. 2017 uspořádala Galerie hl. města Prahy Janu Mertovi rozsáhlou bilanční výstavu v prostorách Městské knihovny nazvanou „Galerie. Lukáš Jasanský a Martin Polák uvádějí Jana Mertu“.

Kurátor: Petr Vaňous

Jakub Goll náleží k nedávným absolventům pražské Akademie výtvarných umění, konkrétně ateliéru figurálního sochařství. Vystavené práce se věnují tématu hranice zobrazení a evokace tvaru. Dřevěné Torso (2015) vypovídá o autorově dlouhodobém zájmu o transformaci tělesné formy, odkazuje k původní inspiraci – figurálním pískovcovým pracím Josefa Wagnera. Ten často pracoval s tvary jakoby nalezenými v přírodě, se spojením těla a přírodního útvaru. Ve svých textech Cesty sochaře k sochařství uvažuje o pratvaru, o vzniku sochařství v prehistorické době, kdy člověk uviděl lidskou postavu nebo podobu zvířete v pohozeném kameni. Wagner připomínal i Braunovu fantazii jitřenou skalními útvary. Jakub Goll dvojici betonových tvarů z roku 2016 (Raněná zvířata) vytvořil inspirován výjevem ze španělské krajiny, kde se setkal mimo jiné i s autentickou silou sochařských prací Eduarda Chillidy. Zabývá se tvary v jejich vztahovosti, přičemž stylizaci odvozuje z kresby, ne z modelované formy. Práce reflektují současně i Gollův zájem o sumerské a egyptské sochařství,
o význam kanonických proporčních zákonitostí, o problematiku symetrie, o architektonické uvažování. Autor pracuje s formou naznačenou, nedopovězenou, hledá prostor vjemové rezonance. Jeho sochy vzbuzují respekt velkorysým  formátem i specifickou kombinací archaičnosti a modernosti tvaru.

Jakub Goll (nar. 1990 v Praze) vystudoval v letech 2005–2009 Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze (obor řezbářství), poté pokračoval v letech 2009–2016 v sochařském studiu na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér figurálního sochařství – Jan Hendrych, Vojtěch Míča). Od roku 2011 jsou jeho práce prezentovány na společných výstavách: Start (Klub V. kolona, Praha, 2011), výstava soch na parkovišti Malostranského náměstí (Praha, 2014), Andante (České centrum, Milán, 2015), Kresby / Sochy (GAVU, Praha, 2016), NordArt 2016 (Kunstwerk Carlshütte, Německo), Vanity Fair / Diplomanti AVU (Veletržní palác, Praha, 2016) nebo Kulový blesk (Zámek, Litvínov, 2018).

Kurátorka: Iva MladičováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
2 vernisáže v Broumově: Jan Merta: Morality a Jakub Goll v Klášterní zahradě