Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Zahájení výstavy NO ART TODAY? – nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy

Do 30. 1. 2022 bude v Městské knihovně, 2.patře, Mariánské náměstí 1, Praha 1 (vstup z Valentinské), přístupná krásná, rozsáhlá a velmi zajímavá výstava NO ART TODAY? – nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy.

Kurátorský tým výstavy: Sandra Baborovská, Jitka Hlaváčková, Magdalena Juříková, Jakub Král a Olga Malá

Výstava NO ART TODAY? – nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy představuje reprezentativní výběr uměleckých děl, zakoupených do sbírek Galerie hlavního města Prahy za poslední čtyři roky – tedy od roku 2017, kdy proběhla předchozí souborná výstava přírůstků. Součástí výstavy jsou také umělecká díla, která GHMP zakoupila za prostředky, jež hlavní město mimořádně vyčlenilo na podporu umělců v době pandemie. Na základě pečlivého studia zejména pražské umělecké scény i s ohledem na své nedávné výstavní projekty se vedení a kurátorům GHMP daří obohacovat sbírky jak o díla zcela současná, tak i zaplňovat bílá místa v umění zejména druhé poloviny 20. století.

 „Díky pravidelnému rozpočtu, určenému zřizovatelem, Hlavním městem Praha, na rozšiřování uměleckých sbírek, má GHMP jako jedna z mála veřejných galerií již sedmým rokem možnost systematicky doplňovat sbírky, které má ve své péči. Zvláštní poděkování patří paní radní Haně Třeštíkové, která v loňském roce iniciovala přidělení mimořádných investic ve výši 6 000 000 Kč na nákup děl od žijících autorů, abychom je přímými nákupy z jejich ateliérů společně podpořili v nesnadné situaci způsobené pandemií.”

Magdalena Juříková, ředitelka GHMP

„Hlavní město poslalo v loňském covidovém roce ze svého rozpočtu na podporu současných umělců navíc 10 milionů korun. Část těchto finančních prostředků nasměrovala Galerie hlavního města Prahy do umění ve veřejném prostoru, větší část využila k pořízení děl, která byla v minulosti mimo její finanční možnosti. Těším se na kurátorský výběr nově pořízených děl mladé generace i zavedených umělců a srdečně všechny zvu k návštěvě dosud nevystavených přírůstků.“

Hana Třeštíková, radní hlavního města prahy pro kulturu a cestovní ruch

Charakter vybraných děl umožnil strukturovat jejich expozici do několika tematických celků. Větší část prezentace nové sbírky se bude odehrávat již od 6. října ve výstavních sálech Městské knihovny, kde bude představeno široké spektrum tendencí umění od 60. let 20. století po současnost. Napříč všemi médii a jednotlivými podsbírkami se budou odvíjet témata abstraktních tvarových i textových variací v dílech Františka Kyncla, Jana Hampla, Milana Kozelky, Jana Šerýcha, Mileny Dopitové, Jitky Svobodové, Lenky Vítkové a dalších. Této sekci dominují monumentální sochařské realizace Jiřího Příhody a Magdaleny Jetelové.

„Velkorysá instalace v Městské knihovně příliš nepřipomíná výstavu akvizic – je spíše pokročilou sondou do současné výtvarné scény. V menších celcích naznačuje důležitá témata, která jsou vystavujícími autory a autorkami řešena, ty doplňuje několik kultovních děl českého umění 20. století. Za zmínku stojí i invenční architektonické řešení, které jednotlivé autorské individuality propojuje do integrálního celku.“ 

Helena Musilová, šéfkurátorka GHMP

Cesta k dalším tématům vede skrz náročnou sérii audiovizuálních instalací, jejichž autory jsou například Jiří Černický, Ján Mančuška, Mark Ther, Adéla Babanová, Martin Kohout nebo Roman Štětina. Zde jsou zastoupena také některá díla, která byla realizována a prezentována v rámci výstavního programu GHMP pro mladé umělce s názvem Start Up, jako například videa Jiřího Žáka, Richarda Janečka, skupiny APART nebo instalace Marie Tučkové. Specifické místo má ve výběru děl z oblasti nových médií rozsáhlý, mezinárodně oceňovaný cyklus videí Anny Daučíkové.

Další část expozice je prostřednictvím figurativního zobrazení všeobecně orientována více společensky, zejména na témata sociálních aspektů, tělesnosti a genderu. Díla Tomáše Císařovského, Patricie Fexové a Tomáše Smetany ilustrují společenské dění na především pražské umělecké scéně. Formou velkoformátové malby nebo sochařskou instalací se k pozici jedince v kontextu své doby vyjadřuje například Igor Korpaczewski, Jiří Petrbok, Josef Bolf, Margita Titlová-Ylovsky, Jan Merta a Josef Žáček nebo sochaři Dominik Lang a Anna Hulačová. Experimentální tendenci, obracející se mimo jiné ke kořenům pohyblivého obrazu, představují díla Tomáše Svobody, Daniela Pitína nebo Lubomíra Typlta.

Druhá část výstavy poběží v Domě Fotografie v Revoluční 5, Praha 1 od 16. 11. 2021 do 27. 2. 2022. Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Zahájení výstavy NO ART TODAY? – nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy