Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Zahájení výstavy Jiří Matějů: Invisible Presence

Do 31.10.2018 bude v Královském letohrádku na Pražském hradě, Praha 1, v obou patrech, přístupná velmi zajímavá výstava Jiřího Matějů: Invisible Presence.

Renesanční prostory Královského letohrádku budou v září a říjnu vystavovat nejnovější tvorbu umělce Jiřího Matějů. K vidění budou kresby, velkoformátové obrazy, plastiky a site specific instalace reagující na přítomnou minulost renesančního paláce. Jiří Matějů je výraznou postavou české umělecké scény a představitel geometrické abstrakce, která však v jeho pojetí není statickou plochou ale dynamickou hrou s linií, barvou a světlem. Výstavu Invisible Presence v renesančním letohrádku na Pražském hradě pořádá karlínská Hauch Gallery. 

Výstava je rozdělena do tří tematických okruhů s názvy Událost člověka, Událost země a Neviditelná přítomnost, které svým obsahem odkazují k zachycení přítomnosti, mravnímu kodexu, relativizaci dnešní doby a dalším otázkám, které Jiří Matějů svou tvorbou reflektuje. Každému okruhu je věnována jedna místnost letohrádku. První odkazuje na podstatu člověka instalací sestávající z několika desítek kreseb uspořádaných do triptychů, diptychů a monoptychů. Minimalistické dílo barevně rozehrává denní světlo. Světlo hraje významnou roli i v druhé místnosti. Na sedmiptychu velkoformátových pláten s názvem Sedm zastavení v průběhu dne mění síly barev a pod plastikami ze sklolaminátu vytváří geometrické obrazce.

Poslední téma neviditelná přítomnost Invisible Presence, které dalo název celé výstavě se nachází v horním patře letohrádku a v místnosti reaguje na nástěnné malby od vlámského malíře Petera Paula Rubense. Ty jsou po dobu výstavy zakryty částečně průhlednými závěsy, které Jiří Matějů vysvětluje slovy: „Již nejsme schopni vnímat minulost, neumíme ji zpřítomnit, aktualizovat a ani nás to nezajímá. Divák má v sobě clonu. Ale když ji nainstaluji před obrazy, tak chce každý vidět, co je pod tím, začíná se tomu věnovat a minulost objevovat.“ Zakryté Rubensovy malby Jiří Matějů doplnil šesticí velkoformátových minimalistických obrazů.

Kresby, rozměrná plátna a plastiky doprovází videoprojekce promítaná na stěny schodiště mezi přízemím a prvním patrem. Tímto médiem odkazuje Jiří Matějů na francouzského filozofa Jeana Baudrillarda, který už v 80. letech předvídal, že realitu jako takovou začne pohlcovat realita virtuální. Na zdech jsou promítána hesla s pozitivní hodnotou, která začínají být vyprázdněná. Hesla jako přátelství, modlitba a člověk se na zdech objevují zrcadlově a pomalu se od návštěvníka vzdalují až zcela zmizí.

Koncepce výstavy vytvořené přímo pro letohrádek se začala utvářet před rokem a půl a vystavená díla jsou výsledkem roční intenzivní práce.

Tvorba Jiřího Matějů je osobitá a vyhýbá se trendům české výtvarné scény. Základními prvky je barva a linie a inspiraci čerpá z dlouhodobého studia psychologie, buddhismu a filozofie. Jiřího Matějů spojuje přátelství se známým českým filozofem a akademikem Miroslavem Petříčkem, který jeho obrazy označuje za vizuální metafory: „Klasická poetika říká, že slovo metafora přenáší slovo z místa, které je mu vlastní, na místo, kde vlastní slovo chybí. Je pojmenováním toho, co samo žádné vlastní jméno nemá. To je analogické pro tvorbu Jiřího Matějů, který sestupuje až k samotným podmínkám malířství, to jest ke světlu a barvě. Barva se na obrazech autora stává metaforou světla.

O autorovi:

Jiří Matějů se narodil v roce 1960 ve Šternberku a v současné době žije a pracuje střídavě v Praze a nedaleko Plzně. V roce 1988 zahájil studia na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Bedřicha Dlouhého, kde pak působil jako odborný asistent.  V roce 2004 získal roční stipendium na prestižní Pollock-Krasner Foundation v New Yorku. Dílo Jiřího Matějů bylo veřejnosti představeno na několika kolektivních i samostatných výstavách. V Galerii hlavního města Prahy se Matějů zúčastnil výstav Prostor pro intuici (2007) a Fundamenty & Sedimenty / Vzpoura hraček (2011) a měl samostatnou výstavu Mezi mnou a Tebou (2011). Jeho tvorba byla také součástí výstavy Česká malba generace 90. let (2011) v Domě umění města Brna. V roce 2012 Prinz Prager Gallery (dnešní Hauch Gallery) uspořádala samostatnou výstavu s názvem Souhvězdí vlka, o tři roky později následovala výstava Hauch Gallery – Ouverture I, která představovala určitý segment současné abstraktní a konceptuální malby a obsahovala i díla Jiřího Matějů. Hauch Gallery s Jiřím Matějů dlouhodobě spolupracuje. Další samostatná výstava s názvem Utopie následovala v roce 2015.

Současně s výstavou v letohrádku bude v domovské Hauch Gallery v Karlíně probíhat retrospektivní výběr prací umělce, jež představí dosavadní tvorbu Jiřího Matějů a umožní nahlédnout do vývoje jeho uměleckého projevu.  

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Zahájení výstavy Jiří Matějů: Invisible Presence