Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Zahájení výstavy František Kyncl – Bod, čára, prostor

19. 10.-13. 1. / Museum Kampa / Kresba

Do 13.1.2019 bude v Muzeu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava František Kyncl – Bod, čára, prostor.

V umělecké tvorbě Františka Kyncla se zrcadlí spor mezi racionalismem a intuicí, mezi řádem a náhodou, jednoduše mezi moderním racionálním myšlením a postmoderními pochybnostmi, který byl typický pro druhou polovinu 20. století. Ovlivněn konstruktivismem a německou skupinou Zero, začíná Kyncl v sedmdesátých letech sestavovat ze špejlí, později bambusových tyčinek, trojrozměrné objekty řídící se jak geometrickými formami, jako jsou trojúhelník, čtverec a kruh, tak organickým růstem do všech stran. Vznikly fragilní objekty, mající podobu mříží, sítí, někdy až pavučinových seskupení, které lámou i reflektují světlo, čímž se stává součástí těchto objektů. Kyncl je nazývá Prostorové struktury a chápe je jako obraz společnosti: „Když se množí a rozrůstají, je to pro mě něco jako obraz společnosti a toho, jak se lidé k sobě chovají.“ Od konce osmdesátých let se věnuje převážně kresbě, jež opouští geometrické formy, stává se expresivnější a objevují se v ní i figurativní elementy. Výstava František Kyncl – Bod, čára, prostor v Museu Kampa představí tvorbu tohoto umělce poprvé v její plné mnohostrannosti.

František Kyncl se narodil roku 1934 v Pardubicích. V roce 1968 opouští Československo. Od roku 1969 žije v Düsseldorfu, kde studuje na tamější Akademii výtvarných umění. Už během studia se stává součástí düsseldorfské umělecké scény, která v té době patří k nejradikálnějším uměleckým hnutím nejenom v Německu. Seznamuje se tak s umělci Güntherem Ueckerem, Norbertem Krickem a Josephem Beuysem. Vystavuje ve významných institucích, jako jsou düsseldorfský Kunstverein anebo dnes již legendární galerie Hanse Mayera. Roku 2011 umírá v Düsseldorfu.

kurátorka: Noemi Smolik

Všechny fotky z výstavy: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Zahájení výstavy František Kyncl – Bod, čára, prostor