Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Zahájení výstavy Festivalu 4+4 Dny v pohybu „Všechno je jinak“ (jen do 11.10.2020)

Jenom do neděle 11.10.2020 je v Nové strašnické škole, přímo u metra A Strašnická, zdarma ve 3 patrech školy přístupná parádní rozsáhlá výstava festivalu 4+4 Dny v pohybu. Otevřeno 10:00 – 22:00. 

Kurátoři a umělci 2020: Tomáš Svoboda, Johana Novotná, Vít Havránek, Marian Palla, Lenka Glisníková, Rudolf Dzurko, Vladimír Boudník, Nina Moravcová, Jana Bernartová, Mira Gáberová, Viktor Takáč, Ondřej Horák, Jiří Kovanda, Krištof Kintera, Richard Wiesner, Libor Novotný, Jakub Adamec, Šárka Havlíčková, Vladimír Kokolia a Ateliér Grafiky 2 AVU, Tomáš Žižka, Jan Svoboda, Jiří Ptáček, Matěj Smetana, Markéta Kinterová, Jan Fabián, Lucie Jindráková – Klub K2, Gabriela Kotíková, Eva Koťátková, Sodja Zupanc-Lotker , Zuzana Sceranková, Rufina Bázlová, Maria Komárová, Šárka Zahálková, Lucie Králiková (Efemér), Jana Švecová, Sarah Dubná, Kateřina Jirsová, Denisa Václavová, Zbyněk Baladrán Tomáš Hrůza, Barbara Benish, Marcela Steinbachová, Skupina + Ida Muráňová, Klára Hušková Smyczková, Barbora Škaloudová, Milan Mikuláštík, Magdalena Kašparová, Mikuláš Nevan, Jan Turner, Ondřej Chrobák, Přemysl Procházka, Radek Wohlmuth, Martin Skalický, Radka Bodzewicz, Pavlína Morganová, Sláva Sobotovičová, David Fesl, Miloš Vojtěchovský, Petr Válek, Terezie Nekvindová, Dita Lamačová, Barbora Dayef, Veronika Holcová, Ondřej Skala (JTNB), Lenka Vítková, Filip Polanský, Milena Dopitová, Zuzana Štefková, Mothers Artlovers, Kateřina Fojtíková, Michal Kučerák, Petra Pětiletá, Jedinečné svatopěstitelské družstvo, Kakalík, Wariot Ideal, Tajná organizace B.K.S., Israel López, Spielraum Kollektiv a další. 

Text k instalaci B.K.S. – Autoři staré Strašnické školy 1969 -1971 / kořeny tajné organizace B.K.S.: 

V povědomí zasvěcenců je uložen ten fakt, že tajná organizace (organize) B.K.S. byla založena roku 1974 v Praze mimopražskými elementy – skutečnými zakládajícími členy (čluny) na čele s Jirek Zlobin Lévi-Ostrowidem. Později přistoupili další členové a během nastávajících dvou let nastaly předpoklady pro župní rozvinulost organizace. Skuteční členové nově ustavené České župy Praha (ČŽP) byli samozřejmě přilákáni makabarózním odérem B.K.S., ale nepřišli s prázdnou. Jako věno si s sebou přinášeli léta (1970 a 1971) pěstovanou tradici společné výtvarné práce, kterou nyní po otevření archivu tzv. Staré Školy můžeme představit širšímu publiku. Nově uvolněné složky ozřejmují, čím byl přístup nových skutečných členů Sklabynského (Fediho) a Augeblaua (Chrise) pro B.K.S. důležitý. Poněkud jednostranná adorace zmaru byla tehdy obohacena o nezbytnou komplementární složku přitakání životu, přesněji, jevům vesele asociálním. Především o fenomén tzv. somráků, kriminalizovaných povalečů. Pikantních pro žáky 9. tříd, kteří se měli rozhodovat pro některé z neatraktivních zaměstnání. (Například, zajímavou práci při výrobě pružin, nabízela tehdy Pérovna Hostivař). Nebo pitoreskně pojaté výjevy z ústavů duševního zdraví, kde v podivuhodném tusculu, se chovanci zavěšení v sítích oddávají nicnedělání a následným vzpourám. (Pánové Bene či Píďal.) Zde na výstavce předložené obrázkové příběhy, čili filmy, kolovaly tehdy v hodinách mezi lavicemi a byly často nevratně zabaveny pedagožkami. Jejich obsah je tedy částečně cenzurován samými autory a chybí zde tématika pubertálního zaujetí pohlavní zdravovědou. (Autoři se styděli před spolužačkami. Všichni i Madža, Toník, Bonzo, Edik i ten Péťa zv. Masťour.) Častý je naopak motiv krematoria, to dýmalo zde ve Strašnicích, vždy na dohled od našich dětských her.

Text k instalaci Jedinečného Svatopěstitelského Družstva:

Z „ozřejmujícího textu předsedy Jedinečného Svatopěstitelského Družstva o Univerzálních Psychiatrických Chrámech, obecně označovaných zkratkou „upsych““ vyplývá, že se jedná o jednu ze zásadních společenských organizací působících na poli umění. Tato se bude podílet na festivalu výtvarnou instalací inspirovanou prostorem školy.

Univerzální Psychiatrické Chrámy (zkratka Upsych) jsou nevšední zařízení, jež dodnes představují opravdu jedinou existující skutečnou alternativu stávající lékařské psychiatrické péče, a tak tyto soukromé průkopnické ústavy ukazují novou cestu přístupu k problematice bláznovství. Na psychické anomálie se zde totiž nenahlíží jako na poruchy, jež je nutno odstranit, ale naopak jsou vnímány jako talent, který je hodno rozvíjet. Jedná se o skutečně Univerzální Psychiatrické Chrámy, kde může nalézt azyl, jenž k chrámům vždy patřil, ten, kdo se cítí pronásledován pro svou jinakost myšlení.

Z tohoto dosud jediného zařízení tohoto druhu u nás prý šílí jistí zaměstnanci snad všech zainteresovaných složek státní správy, počínaje ministerstvem kultury, zdravotnictví, školství a sociální péče, přes státní památkový ústav, policii a hasiče České republiky, až po okresní a místní úřady, stavební úřad, hygienickou stanici, ba dokonce i Severočeskou energetiku. Uvidíme, k čemu v režii Upsychu dojde na půdě Strašnické školy.

https://ctyridny.cz/program-2020/vsechno-je-jinak-vystava-soucasneho-umeni/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Zahájení výstavy Festivalu 4+4 Dny v pohybu „Všechno je jinak“ (jen do 11.10.2020)