Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Zahájení výstavy Fenomeander

12. 5.-29. 8. / DOX / Ilustrace

Do 29.8.2021 bude v centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, přístupná ve 3 patrech věže velmi zajímavá a krásná výstava Fenomeander.

Průvodní text kurátorky Emmy Hanzlíkové:

Výstava představí české žijící umělce, kteří v dnešní době ilustrují ať už své vlastní autorské knihy, nebo texty jiných spisovatelů. Přestože tyto výtvarníky v první řadě definuje volná tvorba, jsou zároveň schopni vytvořit doprovodné ilustrace, které oslovují dnešní nejmladší čtenáře i jejich rodiče. Všechny vystavující umělce spojuje tvorba pro dětské nakladatelství Meander, které letos slaví čtvrtstoletí své existence, během níž vydalo více než 300 titulů.

Propojení literatury a umění nabízí jedinečný způsob, jak oslovit nejširší veřejnost. Tento fakt si uvědomoval již francouzský galerista a obhájce kubismu Daniel-Henry Kahnweiler (1884–1979), když před sto lety vymyslel projekt Beaux Livres, ve kterém chtěl laické veřejnosti nabídnout krásné knihy za dostupnou cenu s ilustracemi současných umělců, jejichž obraz by si mohl dovolit jen málokdo. Knižní ilustrace je něco velmi mocného, co na nás zapůsobí a co komplexně vytváří naše povědomí o knize. Jaký umělec se ale skutečně skrývá za ilustracemi dětských knih? A jak se inspirace výtvarníků načerpaná nejen z četby projevuje v jejich dílech, v nichž je opět možné rozvinout divoký svět fantazie? V obrazech a instalacích několika výtvarníků se znovu dostaneme do krajiny dětské představivosti, ve které k sobě čtení a hra mají velmi blízko. Teprve později se rozvine schopnost rozlišovat mezi smyšlenými příběhy či snovými výjevy a realitou běžných dnů. Právě literatura a výtvarné umění umožňují tyto světy propojovat.

Na výstavě představující fenomén výtvarníků z okruhu nakladatelství Meander – přičemž s některými nakladatelka Ivana Pecháčková spolupracuje od roku 1995 – bude zastoupeno několik generačních vrstev. Přestože hovoříme o ilustraci jako o výtvarném doprovodu textových předloh, bráníme se vystavit zarámované ilustrace. Diváci dostávají možnost, aby sami porovnali a ocenili šíři záběru tvůrců knih, jež možná sami mají doma v knihovně a které si čtou s dětmi.

Symbióza umělce s vhodně zvoleným autorem, tedy jeho textem, má silný potenciál ovlivnit naši schopnost vytváření metaforických obrazů. Nakladatelství Meander se po celou dobu své existence spoluprací s výraznými osobnostmi české výtvarné scény snaží, aby ilustrace nebyla výtvarníkem chápána jako podřazená textu, ale jako důležitý doplněk volné tvorby umožňující živý dialog. Zároveň chce navázat na komplexní tradici krásné a originální dětské knihy, která je v českých zemích již po desetiletí pevně zakořeněna.

Vystavující umělci: David Böhm & Jiří Franta, Jiří Černický, Kristina Fingerland, Jan Hísek, Nikola Hoření, Vendula Chalánková, Eva Koťátková, Tadeáš Kotrba, Anna Neborová, Petr Nikl, Viktor Pivovarov, Jiří Sopko, Jiří Stach

Kurátorka: Emma Hanzlíková 

Spolupráce: Michaela ŠilpochováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Zahájení výstavy Fenomeander