Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Zahájení výstavy Cena Empatie: Romana Drdová a Lenka Záhorková

Do 13. 2. 2022 bude ve Veletržním paláci Národní Galerie, Dukelských hrdinů 47, Praha 7, v malé dvoraně přístupná velmi zajímavá výstava Cena Empatie: Romana Drdová a Lenka Záhorková.

Komerční banka a Národní galerie Praha představují vítězky Ceny Empatie Lenku Záhorkovou a Romanu Drdovou. Jejich umělecké záměry přesahují hranice výtvarného umění a kreativně vytvářejí příležitosti pro vzájemnost a soužití ve společnosti i životním prostředí. Lenka Záhorková otvírá mezigenerační dialog, upozorňuje na problémy spojené se stářím a přináší myšlenky o hodnotách a zkušenostech stáří. Romana Drdová se zabývá ekologickou a konzumeristickou problematikou, svou autorskou módou sledující svědomitý přístup orientuje naše myšlení směrem k udržitelnosti.

Kurátorka: Adéla Janíčková 


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Zahájení výstavy Cena Empatie: Romana Drdová a Lenka Záhorková