Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Zahájení výstavy Bílá hora 1620 – osudový mezník našich dějin

22. 10.-19. 11. / Staroměstská radnice / Historie

Do 19.11.2020 bude na Staroměstském náměstí, na straně před Týnským chrámem, přístupná velmi zajímavá venkovní panelová výstava Bílá hora 1620 – osudový mezník našich dějin.

Výstava má i důkladnou internetovou podobu na: https://bilahora1620.cz/ 

V letošním roce si připomínáme 400leté výročí bitvy na Bílé hoře, která je jedním z osudových mezníků našich dějin. Názory historiků na význam bitvy, která trvala jeden a půl hodiny a padlo v ní na obou stranách kolem 8 000 mužů, se liší. Jisté je, že společně s následným útěkem krále Fridricha Falckého ze země znamenala konec stavovského povstání proti císaři. Následkem pak byla krutá poprava vůdců povstání na Staroměstském náměstí a odchod protestantských elit ze země. Bitva byla také jednou z jisker, která zažehla plamen třicetileté války.

Následující expozicí bychom rádi veřejnosti představili konfesně vyvážený pohled nejen na bitvu samotnou, ale také to, co jí předcházelo a její následky. Připomeneme náboženské poměry v Evropě a v Čechách, pražskou defenestraci místodržících, peripetie stavovského povstání, volbu Fridricha Falckého českým králem, bitvu samotnou, potrestání stavů a počátky i důsledky třicetileté války.

KONCEPCE VÝSTAVY, AUTOR TEXTŮ (panel I.-VIII.):
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

REDAKCE, AUTOR TEXTŮ (panel IX.):
PhDr. Petr Blažek, Ph.D.

POUŽITÉ FOTOGRAFIE A ZDROJE:
soukromé sbírky, Jan RoytPetr BlažekMartin Frouz,
Státní oblastní archiv v TřeboniArchiv hlavního města Prahy,
Národní knihovna, Archiv Jednoty bratrské

GRAFICKÝ DESIGN: N.A.F. PRAHA, s. r. o.

PRODUKCE A TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ INSTALACE VÝSTAVY:
Medialogue, s. r. o.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Zahájení výstavy Bílá hora 1620 – osudový mezník našich dějin