Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Zahájení videoinstalace Interview 89

Do 2.2.2020 bude ve Veletržním paláci Národní Galerie, Dukelských hrdinů 47, Praha 7, v malé dvoraně v přízemí přístupná zajímavá videoinstalace Interview 89.

Datum 17. listopadu 1989 znamená v dějinách České republiky a Československa moment, kdy občané získali zpět svá práva, která jim byla odepřena totalitním režimem nastoleným od roku 1948 a umocněným o dvě desetiletí později vpádem vojsk Varšavské smlouvy. I když si světové velmoci rozdělily politickou kontrolu nad většinou světa, koncem 80. let prošla bývalým východním blokem vlna protestů povzbuzených mimo jiné postupným rozpadem Sovětského svazu, polskou Solidaritou nebo také pádem Berlínské zdi. Rok 1989 byl plný naděje a možností. Tento zlom představoval příležitost nastavit si nový občanský, politický a ekonomický systém. Po třiceti letech bychom na tyto události neměli zapomenout, naopak bychom se k této zkušenosti měli umět postavit především kriticky a vytvořit si mnohovrstevný pohled na tento příběh.

Interview 89 představuje sérii rozhovorů s tvůrci, kteří u příležitosti 30. výročí sametové revoluce poskytli svou reflexi na historické změny a odkazy. Magdalena Jetelová (1946) a Ivan Kafka (1952) popisují, jak nové umění vznikalo za tvrdých podmínek ‒ na základě této zkušenosti také pozorují současný svět okolo nás. Anna Daučíková (1950) a Zbyněk Baladrán (1973) vedou intelektuální debatu o vývoji politických poměrů tehdy a teď; na problematické otázky pohlížejí zevnitř této zkušenosti a otevírají cestu ke zpracování vlastního diskursu. Jakub Jansa (1989) patří ke generaci, která nebyla zasažena přímým prožitkem předchozí doby, ale hledá možné fungující modely, jež by ukázaly, jak dál a měly relevanci pro širší okruh společnosti. Hovory objasňují souvislosti, které vytváří základy pro další diskuzi a uvědomování si sebe sama také v současnosti.

Projekt vznikl pro Národní galerii Praha díky umělcům, kteří sledují dění v naší společnosti a skrze svou tvorbu jsou jeho součástí.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Zahájení videoinstalace Interview 89