Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Zahájení velké výstavy YPSILONKA! – 60 let Studia Ypsilon

Do 19. 5. 2024 je v Domě Fotografie GHMP, Revoluční 5, Praha 1, přístupná velmi zajímavá, krásná a rozsáhlá výstava YPSILONKA! – 60 let Studia Ypsilon.

Velkolepá retrospektivní výstava, kterou Studio Ypsilon pořádá ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy v Domě fotografie v Revoluční ulici, zaujímá velkorysý prostor dvou pater galerie a návštěvníkům nabídne k vidění skutečné archivní skvosty.

Je těžké popsat výstavu o vzniku a vývoji divadla, které má 60 let a jež je svou stylotvorností stále stejné, ale v povaze přitom stále něčím nové, otevřené množství možností, jimiž se zabývá. Tematicky je toto kmenové divadlo pestré, téměř stále v nadhledu nad dobou, v níž právě působí. Pravidla jsou přitom jednoduchá, systém je hodnotový: aby to, čím se doba zabývá, její politika, nebyla ke škodě, ale vždy vedla nejrůznějším způsobem ke svobodě a vzájemnosti. V tomto nastavení Studio Ypsilon vzniklo. Myslíme, že by to nešlo, kdyby všechny prostředky, s nimiž divadlo pracuje, nebyly jen nutností, ale zároveň i zážitkem či mnohdy zázrakem. Takový charakter chce mít i výstava k šedesátinám Ypsilonky. Vedená trochu ve zkratce, avšak nezbavena všeho druhu pestrosti a barevnosti.

V první části výstavy, prozářené stěnami v příznačně žluté barvě a pokrytými všude možně „rukopisem“ gurua Jana Schmida, se originálním způsobem představují převážně fotografie z inscenací, uspořádané veskrze chronologicky po jednotlivých vývojových etapách divadla v působivých montážích na „monumentálních“ panelech. Na snímcích jsou zachyceny neopakovatelné a pro paměť důležité momenty snad téměř se všemi, kteří divadlem prošli a spolupracovali s ním. Procházku zpestřuje také zvukový průvodce s řadou hudebních a jiných vzpomínkových pozastavení, vztahujících se k bohaté historii divadla, nebo interaktivní mapa k současnému kmenovému představení Spálená 16. Návštěvníci mají také možnost zhlédnout na výstavě několik poutavých televizních dokumentů o Studiu Ypsilon.

Druhá část výstavy návštěvníky pohltí „mořem“ plakátů k inscenacím, jež v téměř nepřetržité řadě Jan Schmid pro Studio Ypsilon už šedesát let vytváří.

…..

Studio Ypsilon vzniklo v Liberci roku 1963 jako nezávislá divadelní experimentální skupina, již založil Jan Schmid, od počátku až dosud leader souboru, tvůrce stylu a poetiky Ypsilonu. Tvůrčí metodou je v Ypsilonu od počátku kolektivní improvizace, programově se pracuje s řízenou náhodou a neukončeností, vyznává se poetika otevřeného díla. Nezbytnou součástí je humor, který vždy osvobozuje a přivádí k nadhledu.

Od konce roku 1978 Studio Ypsilon sídlí v Praze, v raně funkcionalistickém Paláci Olympic ve Spálené 16, v jehož architektonicky působivých prostorách je úspěšně naplňována a koncepčně dále rozvíjena Schmidova prvotní vize divadla jako volně pěstěné zahrady, již lze chápat i jako zmenšený model světa se vší jeho pestrostí a rozmanitostí, který ovládají nejen zákonitosti přírody, ale i pravidla, jež ctí každé společenství slušných lidí, fungující i přes jinakost jednotlivců v příbuznosti a vzájemnosti.

V divadle působila a stále působí řada významných (nejen) hereckých osobností. V současnosti například Jiří Lábus, Martin Dejdar, Jana Synková, Jaroslava Kretschmerová, Marek Eben, Pavel Nový, Jan Jiráň, Oldřich Navrátil, Miroslav Kořínek, Petr Vršek, Renata Rychlá, Markéta Plánková, Lenka Loubalová, Petr Vacek, Zuzana Měsíčková, Ondřej Ruml, Arnošt Goldflam, Jiří Korn, Roman Janál, Lilian Malkina, Jan Přeučil, Jana Šteflíčková, Zuzana Kronerová, Martin Janouš, Roman Mrázik, Jan Onder, Barbora Skočdopolová, Jiří Štědroň, Martin Bohadlo, Jiřina Vacková, Dominik Renč, Tomáš Víšek, Jitka Vrbová, Václav Helšus nebo Jitka Zelenková, z nejmladších pak Lumíra Přichystalová, Paulína Labudová, Veronika Soumarová, Kryštof Mende, Kamila Kikinčuková, Jan Bradáč, Jan Večeřa, Miroslav Novotný a další.

Studio Ypsilon

Spálená 16, 110 00 Praha 1

Oficiální web: https://www.ypsilonka.cz/

FB: https://www.facebook.com/ypsilonka/

IG: https://www.instagram.com/studio.ypsilon/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCR8guNUHvED3ukSdXnbd7ggFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Zahájení velké výstavy YPSILONKA! – 60 let Studia Ypsilon