Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Zahájení velké výstavy Věra Nováková: Via Vitae

29. 6.-16. 10. / DOX / Malba

Do 16. 10. 2022 je v centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, přístupná velmi zajímavá, rozsáhlá a krásná výstava Věry Novákové: Via Vitae.

Malířská a kreslířská tvorba Věry Novákové (1928) patří již více než půl století k tomu zásadnímu, co bylo v kontextu českého výtvarného umění vytvořeno. Věra Nováková krátce studovala na pražské Akademii, odkud ale byla po komunistickém puči v únoru 1948 vyloučena. V následujících desetiletích tvořila společně se svým manželem výtvarníkem Pavlem Brázdou v ústraní, bez možnosti svá díla veřejně prezentovat a stranou od přímého vlivu aktuálních uměleckých trendů.

Přesto lze v jejím díle nalézt odraz nejrůznějších tendencí umění 2. poloviny 20. století, od pozdního surrealismu přes informel až po experimenty s písmem a slovem. Věnovala se také knižní a časopisecké ilustraci stejně jako sochám a instalacím. Výstava s názvem Via vitae nepředstavuje tvorbu Věry Novákové v celé její komplexitě ani chronologické posloupnosti, ale snaží se ukázat příběh bohatého a hlubokého života, který je plný zvratů, hledání a naděje. Příběh díla, ve kterém se pozoruhodně odráží nejen vývoj českého umění, ale i důležité společenské otázky a témata, která zůstávají i v dnešní době více než aktuální. Výstavu doplní tvorba umělců a umělkyň, pro které byla tvorba i život Věry Novákové inspirací. 

Kurátoři: Michaela Šilpochová, Otto M. UrbanFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Zahájení velké výstavy Věra Nováková: Via Vitae