Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Zahájení velké výstavy Jiří Sopko: Retrospektiva

11. 3.-29. 5. / Museum Kampa / Malba

Do 29. 5. 2022 bude v Museu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, přístupná v přízemí a v 1. a 2.patře rozsáhlá, zajímavá a krásná výstava Jiřího Sopka: Retrospektiva.

Výstava se koná u příležitosti malířových osmdesátých narozenin a současně jde o jeho první velkou výstavu v Praze po patnácti letech. Museum Sopkově retrospektivě věnuje celá tři patra hlavní budovy a bude ji možné navštívit do konce května.

K vidění je přes sto obrazů a kolem padesátky kreseb, které nabízejí průřez tvorbou Jiřího Sopka od roku 1968 do současnosti. Výstavu Museum Kampa pořádá ve spolupráci s Galerií Gema, která malíře dlouhodobě zastupuje, a zápůjčkami se na ní podílejí tři desítky soukromých i institucionálních sbírek. “Jiří Sopko je jedním z nejvýraznějších malířů své generace a na jeho retrospektivu se dlouho čekalo. Mám radost, že se koná právě u nás v muzeu, a věřím, že pro mnoho diváků bude výstava velkým zážitkem,” říká Jiří Pospíšil, předseda správní rady Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových.  

Řada Sopkových obrazů ze 70. a 80. let je na Kampě vystavena poprvé po víc jak čtvrtstoletí. Do výběru se ale dostalo i několik děl z posledního roku. “I když jde o jednu z největších Sopkových výstav, mnoho mimořádných obrazů jsme museli vynechat. Chceme představit Sopkovu tvorbu v reprezentativním výběru, ale zároveň dopřát jednotlivým obrazům prostor, který potřebují,” dodávají kurátoři Linda K. Sedláková a Jan Skřivánek.

Jiří Sopko patří ke generaci umělců, kteří na výtvarnou scénu vstoupili v době počínající normalizace. Kulturní uvolnění 60. let zažil jako student a bezprostředně po srpnové okupaci ještě strávil několik měsíců na stipendijních pobytech na Kypru a ve Francii. První samostatnou výstavu měl v pražské Nové síni v létě 1970. Pak ale přišly zákazy, odchod z místa asistenta na akademii a nemožnost vystavovat. Zatímco umělci o generaci starší našli uplatnění hlavně na poli užité grafiky, pro Jiřího Sopka a jeho vrstevníky se prostředkem obživy stalo restaurování památek. I když se vlastní tvorbě mohl věnovat prakticky jen o víkendech, o jeho obrazy byl dál zájem, jak mezi sběrateli, tak i odbornou veřejností, o čemž svědčí zastoupení jeho děl ve sbírkách Národní galerie i regionálních galerií. Více příležitostí vystavovat nicméně dostal až v druhé polovině 80. let.

Od roku 1990 byl Jiří Sopko vedoucím ateliérů malby na pražské Akademii výtvarných umění a v jeho čele stál až do roku 2016. Asistentem mu byl Igor Korpaczewski a mezi jeho někdejší studenty patří Robert Šalanda nebo Alice Nikitinová. V letech 2003 až 2010 současně zastával post rektora školy. Průřezovou retrospektivu mu v roce 1995 připravila Galerie hlavního města Prahy, velké výstavy zaměřené převážně na novější tvorbu měl v roce 2002 v Jízdárně Pražského hradu a o pět let později v Galerii Rudolfinum.

Text: Jan SkřivánekFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Zahájení velké výstavy Jiří Sopko: Retrospektiva