Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Zahájení velké výstavy David Cronenberg: Evolution

Do 17.7.2016 bude v Domě U Kamenného zvonu GhmP, Staroměstské nám. 13, Praha 1, přístupná krásná, rozsáhlá a zajímavá výstava.

Expozice návštěvníkům představí přes 300 originálních artefaktů včetně fotografií, kreseb, objektů, ukázek filmových triků, pracovních deníků a vzácných, nikdy nezveřejněných filmových záběrů. Výstava vznikala v těsné spolupráci s režisérem Davidem Cronenbergem a byla připravena na základě mnohaletého studia jeho archivu, který je dnes součástí knihovny TIFF (TIFF Film Reference Library). Odtud také pochází velká část vystavených předmětů.

Za výstavou stojí organizace Art Movement společně s Galerií hlavního města Prahy (GHMP) a Toronto International Film Festival (TIFF). Výstava navazuje na expozici „Tim Burton a jeho svět“ z roku 2014, která se stala nejúspěšnějším kulturním počinem v ČR toho roku.

David Cronenberg je filmový režisér a scénárista. K jeho nejznámějším dílům patří filmy Moucha, Crash, Dějiny násilí, Cosmopolis, eXistenZ, Nahý oběd či Scanners. Veškeré informace k výstavě jsou k dispozici na webu www.cronenberg.cz.  Aktuality pak také na FB: https://www.facebook.com/cronenbergevolutioncz/?fref=ts

Koncepce výstavy
Výstavu tvoří tři oddíly volně chronologicky a tematicky sledující vývoj autorovy tvorby. Raná fascinace vnitřním světem fyzické a mentální lidské existence ‒ se všemi pohnutkami, touhami a
někdy neovladatelnými schopnostmi ‒ se postupně přesouvala ke zkoumání vnějšího světa, který ji
formuje. Výstava podrobně mapuje Cronenbergovy tvůrčí postupy i jeho vztah k science fiction a
vědě stejně jako jeho spřízněnost s dalšími významnými umělci 20. století a představuje autora nejen
jakožto jednoho z nejuznávanějších světových filmových tvůrců, ale také jako jednoho z nejvlivnějších
soudobých myslitelů.
Pražská prezentace výstavy „David Cronenberg: Evolution“ je unikátní v několika ohledech. Gotická
architektura Domu U Kamenného zvonu inspirovala organizátory i architekty výstavy k řadě
originálních řešení: množství zřetězených místností nabízí možnost soustředěné prezentace jednotlivých režisérových motivů a využití prvku překvapení, které je typickou součástí
Cronenbergovy tvorby.

Doprovodný program
Přehlídka Cronenbergových filmů z let 1969 – 2014 bude k vidění od 19. února do 17. července 2016.
Celkem proběhne 640 projekcí 21 celovečerních snímků. Na filmový program bude navazovat
přednášková činnost věnovaná filmové tvorbě Davida Cronenberga. Zájemci budou moci navštívit cyklus přednášek filmového teoretika Martina Jirouška a přednášku teoretičky výtvarného umění
Zuzany Štefkové a zúčastnit se tematických víkendových výtvarných workshopů, na nichž si vyzkouší
nejrůznější výtvarné techniky, metody a postupy. Doprovodný program s odborníky na témata z
tvorby Cronenberga bude průběžně zveřejňován na www.cronenberg.cz.
Kurátor o výstavě
„Jsme nesmírně nadšeni, že tentokrát můžeme uvést výstavu ‚David Cronenberg: Evolution‛ i v Praze.
Od jejího zahájení v Torontu v roce 2013, které proběhlo ve stejnou dobu jako vydání významné
vědecké publikace TIFF a zakázka na Cronenbergův nový krátký film, putovala po řadě zemí. Pro
každou destinaci vznikla její specifická architektonická podoba. Pražští organizátoři odvedli úžasnou
práci, když ji přizpůsobili gotickým prostorám Domu U Kamenného zvonu Galerie hlavního města
Prahy. Jsem si jist, že se představení oněch podivných a znepokojivých objektů z Cronenbergových
filmů v rodném městě Franze Kafky bude divákům líbit.“
Piers Handling

Galerie hlavního města Prahy o výstavě
„David Cronenberg je po Timu Burtonovi druhým režisérem z řady světoznámých tvůrců, který k nám
zavítá nejen prostřednictvím filmového plátna, ale také prostřednictvím výstavního projektu, jenž
„materializuje“ celou přípravnou fázi a krok za krokem nás provází komplikovaným zrozením
definitivního díla. Cronenberg stejně jako Burton pracuje s řadou fantazijních prvků, které jsou v
počátcích fixovány většinou jako skici, a jejich výtvarná podoba je pak určující pro další zpracování v
rukou sochařů, animátorů a všech mistrů speciálních efektů. Jak říká sám autor, jeho představivost na
rozdíl od Burtona funguje především ve verbální rovině, takže jeho úloha je pozorně koukat
spolutvůrcům přes rameno a sledovat naplnění vlastních odvážných vizí. Všechny tyto postupy
dohromady jsou kreativními detaily fascinujícího procesu filmové tvorby, s kterým se budeme moci
setkat na dotek a v rámci projekcí pak i ve výsledné podobě. Vzhledem k tomu, že řada autorových
snímků neprošla naší distribucí, naskytne se nám vzácná příležitost srovnání ikonických i méně
známých titulů tohoto výjimečného tvůrce, který sice nahlíží lidstvo z mnoha jeho temných stránek,
ale činí tak z touhy po zjištění, co to znamená být člověkem ve všech ohledech, a z touhy vyvolat
diskuzi o smyslu a způsobech naší existence. Výstava je nahlédnutím do širokého spektra jeho
neortodoxních myšlenek, které se pokouší ztvárnit stejně neortodoxními cestami. Zejména dnes, kdy
se potýkáme s různými podobami zla, jsou jeho úvahy nanejvýš aktuální.“
Magdalena Juříková

Olgoj Chorchoj o výstavě
„Architektonické řešení výstavy je střízlivé a používá drobné korekce prostoru tak, aby exponáty co
nejvíce vynikly. Zásadní úpravou prošel pouze hlavní sál, kde se nachází kino ve speciálně vybudované
kopuli, a vstupní hala Domu U Kamenného zvonu. Do výstavy tak návštěvník vstoupí nálevkou, která
jej vtáhne do intenzivního vnímání světa Cronenbergových filmů.“
Martina Kárová
Na úvodní tiskové konferenci k retrospektivní tvorbě legendy kanadského
filmu promluvil kromě organizátorů výstavy i její kurátor, Piers Handling, ředitel Toronto
International Film Festival (TIFF).

O organizátorech
Art Movement je nevládní, neziskovou organizací (spolek), která zve umělce, kurátory, lektory a kulturní manažery ke spolupráci na krátkodobých i dlouhodobých kulturně-vzdělávacích projektech a produkčních aktivitách v České republice i na mezinárodní úrovni. Spolupracuje s mladými i významnými umělci a zkušenými lektory z ČR a EU. Ve svých projektech se zaměřuje na propojení výtvarného a filmového umění (výstavy čs.surrealistů, výstava „Tim Burton a jeho svět“ aj.), občanského s interaktivním (projekt Civic Minds) a občanského se vzdělávacím (Paralelní životy).

Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy. V současné době GHMP vystavuje v osmi objektech: v Domě U Kamenného zvonu, Domě U Zlatého prstenu, v Městské knihovně – 2. patro, Colloredo-Mansfeldském paláci, Domě fotografie, Bílkově vile, Zámku Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Zahájení velké výstavy David Cronenberg: Evolution