Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Zahájení velké studentské přehlídky POKOJE 2021

10. 11.-17. 11. / Náměstí republiky 7 / Instalace

Pouze do středy 17. 11. 2021 bude v novobarokním domě na Náměstí republiky 7, Praha 1, (vstup z Králodvorské 16 naproti OD Kotva) přístupná ve dvou patrech rozsáhlá výstava studentské přehlídky POKOJE 2021.

Důvtipně zařízené POKOJE 2021.
Site-specific přehlídka probudí nárožní dům na náměstí Republiky

Jubilejní 10. ročník site-specific výstavy mladého umění POKOJE prověří studenty vysokých
uměleckých škol v jejich duchaplnosti a vynalézavosti. Po roce v domácí izolaci a speciální stay home
edici, se jejich útočištěm stane historické sídlo České strany národně sociální na náměstí Republiky,
jehož místnosti promění instalace vytvořené na téma důvtip. Na téma výstavy navazuje i série
tematických přednášek, workshop i komentovaná prohlídka. Nápaditost současných studentů
výtvarných škol odhalí výstava probíhající od 10. do 17. listopadu. Vstupenky jsou v prodeji v síti
GoOut.

Naproti obchodnímu domu Kotva stojí budova, která v minulosti sloužila také jako ústřední sídlo České strany národně sociální, jejíž členkou byla i Milada Horáková. V únoru 1948 tu na příkaz ÚV KSČ proběhl protistranický puč a do vedení vlivné politické strany, která se stala v období po 2. světové válce druhou nejsilnější, byli dosazeni příznivci komunistů. Prázdným místnostem historicky významné budovy vdechnou studenti architektury, volného umění či designu opět nový smysl.

30 pokojů neobarokní budovy oživí celkem 13 škol z 9 měst ČR. Každý z vybraných ateliérů má za úkol
vytvořit site-specific instalaci navrženou přímo pro konkrétní místo, která musí s místem zároveň
komunikovat. „Studenti mají v proměně pokoje zcela volnou ruku, přičemž téma výstavy se jim stává
jakýmsi vodítkem a prvotní inspirací,“ vysvětluje ředitelka výstavy Kamila Huptychová. Téma důvtipu
uchopili studenti umění z celé České republiky rozdílně. Někteří řeší samotný význam slova důvtip, jiní zase chytré zacházení s odpadem, který člověk během života vyprodukuje. Nejednou studenti vyzvou návštěvníky ke hře, ať už to bude důvtipná hra s LED světly, únikovka nebo osvědčená dětská hra na detektiva a vraha.

Po loňském roce, který zavedl diváky Pokojů do soukromí studentů a nechal je nahlédnout
do domácích prostředí, oživují organizátoři úspěšný koncept kurátorského pokoje. O jeho podobu
se tentokrát postarají studenti kurátorských studií Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (FUD UJEP). V instalaci pojmenované Kolik důvtipu máš, tolikrát jsi člověkem zkoumají institucionální rámec odkazující k aktuálním tendencím i možnostem prezentace současného umění, které je nuceno skrze virtuální dimenzi stále více expandovat do veřejného prostoru. Tento trend více akcelerovala pandemická situace, která zásadním způsobem ovlivnila způsob prezentace galerijních i muzejních institucí. Mezi vystavujícími umělci kurátorského
pokoje bude etablovaný umělec Milan Mikuláštík, který ve své tvorbě primárně řeší charakteristické
aspekty společnosti, respektive problémy, jež společnost sužují. S problematikou frustrace z tlaku
způsobeného vlivy covido-lockdownového stavu se zabývá ve své práci studentka FUD UJEP Lucie
Kramperová. Svět sítí a internetovou kulturu zkoumá dlouhodobě i další student a vizuální umělec
Zdeněk Svejkovský. Vedle českých autorů představí svůj velkoformátový triptych slovenský umělec
Matúš Lányi, jež je součástí cyklu Wikipedia Prophet, v němž spojuje téma virtuálního světa
a sakrálních námětů.

Jednu z místností oživí také Hostina. Instalace autorského fotokoutku, který navazuje na fotografický
soubor Kukbuk Kateřiny Sýsové. Hostinu bude tvořit na první pohled (ne)zcela jedlé pokrmy již tradiční české kuchyně. Každý z návštěvníků je vítán se jí zúčastnit. Pokud však očekává, že se zde dobře nají, může být zklamán. Svíčková z pravých svíček nebo dávno utopení utopenci totiž nakrmí především objektiv fotoaparátu.

Odměna pro vystavující studenty
Čtveřice nejlepších studentských instalací si rozdělí finanční odměnu 20 000 Kč. O třech vítězích
rozhodne odborná porota, čtvrtého určí diváci.

Doprovodný program
Pestrou paletu témat a problémů otevřou odborné přednášky a panelová diskuze, které budou
přístupné veřejnosti.

Vstupné na doprovodné programy je zdarma k ceně vstupenky na výstavu.
Kapacita je omezena, své místo si rezervujte na rezervace (zavináč) prehlidkapokoje.cz.

VSTUPENKY: Vstupné na Pokoje 2021 je rozděleno do tří kategorií ‒ 150 Kč plné, 100 Kč snížené, 80 Kč
studenti uměleckých škol ‒ a je k zakoupení v síti GoOut.

Webové stránky: www.prehlidkapokoje.cz
Facebookové stránky: fb.me/e/SJpguqC8
Vstupenky: goout.net/cs/listky/pokoje-2021/thal/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Zahájení velké studentské přehlídky POKOJE 2021