Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Zahájení velké Česko-slovenské / Slovensko-české výstavy

Do 30.6.2019 bude v historické budově Národního Muzea, Václavské náměstí 68, Praha 1, přístupná krásná, rozsáhlá a zajímavá Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava. Do konce roku 2018 je výstava v rámci oslav 100 let Společného století přístupná ZDARMA.

Národní muzeum a Slovenské národné múzeum ke 100. výročí založení společného státu připravily projekt s názvem Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava.

Ta vypráví poutavý příběh, jak se zpočátku nereálný projekt Československa stal skutečností, přibližuje soužití Čechů a Slováků ve společném státě a ukazuje to, co nás spojovalo i rozdělovalo.

Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava mapuje všechny klíčové okamžiky bouřlivého 20. století, ale též konkrétní osudy obyčejných lidí. 1200 předmětů doplněných audiovizuálními dokumenty a interaktivními prvky návštěvníkům připomene, jak se Československu žilo, jaké hodnoty vyznávalo a čím dodnes inspiruje svět. Vedle exponátů připomínajících každodenní život je výstava plná unikátních předmětů mapujících osudové okamžiky. Poprvé v historii na ní návštěvníci mohou spatřit zcela jedinečný soubor nejvýznamnějších dokumentů našich dějin, jako jsou originály Pittsburské dohody, Mnichovské dohody, Československé ratifikace mírových dohod nebo Deklaraci Hácha – Hitler, jejímž podpisem byla ukončena existence meziválečného Československa.

Součástí projektu je doprovodný program včetně speciálních akcí pro školy. Připraveny jsou také samostatné webové stránky cesko-slovensko.eu.

Prostřednictvím Česko-slovenské / Slovensko-české výstavy se částečně otevřela Historická budova Národního muzea, která byla od roku 2011 uzavřena kvůli rekonstrukci.

Vstup do výstavy probíhá bez předchozí rezervace. 

Úterý, středa a čtvrtek v čase 9:00–11:00 je vstup vyhrazen pouze pro školní skupiny.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Zahájení velké Česko-slovenské / Slovensko-české výstavy