Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Zahájení a TK velké výstavy Viktor Karlík: LITERATURA

16. 9.-9. 1. / DOX / Instalace

Do 9. 1. 2022 bude v centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, přístupná ve 3 patrech věže velmi zajímavá a naprosto úžasná výstava Viktora Karlíka: LITERATURA.

Viktor Karlík, malíř, grafik, sochař, považovaný za nejvýraznějšího výtvarného umělce tzv. druhé generace českého undergroundu, také spoluzakladatel a redaktor Revolver Revue, představuje ve výstavě LITERATURA plastiky, objekty a akce ze stejnojmenného cyklu. Návštěvníci Centra současného umění DOX je mohou vidět souhrnně vůbec poprvé v jejich originální hmotné podobě, výstava navazuje na jejich prezentaci v ceněné knize.

Výstava Viktora Karlíka LITERATURA přináší téměř kompletní soubor prací, které zveřejnil ve stejnojmenné knize (vydala Revolver Revue, 2019), nominované v soutěži o Nejkrásnější knihu roku. Vystavená prostorová díla vznikala v letech 2012–2019, doplňuje je více než třímetrový objekt Básník z roku 2021. Sochy, reliéfy, světelné i jiné objekty a akce zrcadlí Karlíkovy čtenářské zájmy, orientaci na konkrétní autory a tituly.

„Podnětem k tomuto cyklu byl můj vztah ke konkrétním autorům, jejich dílům, opakovaná četba. Často až radost, že existují tak dobré texty. Asi to začalo jako jakési privátní pomníky,“ říká Viktor Karlík. Nevytváří však jen uctivý hold vybraným literárním osobnostem, určující je Karlíkův polemický a kritický duch a detailní znalost autorů, jejich osudů a děl.

O literatuře přemýšlí prostřednictvím železa, bronzu, dřeva, litiny, mosazi, pryskyřice, sádry, betonu a dalších materiálů. Více než stovku objektů Viktor Karlík věnoval svým literárním preferencím, nejen jednotlivým osobnostem (Baudelaire, Poe, Rimbaud, Dostojevskij, Conrad, Nietzsche, Musil, Kafka, Orwell, Céline, Beckett, Gombrowicz, Sorokin ad.), ale i hnutím a stylům a také obecnějším otázkám včetně některých osudových okamžiků a atributů české kultury.

Viktor Karlík transformuje a zhušťuje literární obsah do výtvarné formy, která působí překvapivě a zároveň neokázale a civilně. Nejednoznačnost, ironie a dada se v LITERATUŘE střídá s nezpochybnitelnými a autoritativními pojmy a divák s údivem sleduje, jak se Karlíkovi daří tak redukovanými prostředky uchopit ve třech rozměrech obsahy a poselství rozmanitých literárních veličin, proudů i otázek.

Výstava LITERATURA, která propojuje slovo a obraz, souzní s jednou z důležitých programových linií Centra současného umění DOX, kterou symbolicky zaštiťuje vzducholoď Gulliver a která je věnována přesahům mezi literaturou a výtvarným uměním.

Viktor Karlík (* 1962), výtvarník, grafik, redaktor. Absolvoval Střední průmyslovou školu grafickou v Praze (1981) a pak pracoval v depozitáři Orientální sbírky Národní galerie. V letech 1984–1985 vydával samizdatovou Edici Pro více, v roce 1985 spoluzaložil samizdatový časopis Jednou nohou / Revolver Revue, kde působí dodnes, byl také spoluzakladatelem hudební skupiny Národní třída (1982–1986). V roce 1989 stál u zrodu Nezávislého tiskového střediska a následně týdeníku Respekt. Působí rovněž jako knižní grafik, některé knihy ilustroval (Zbyněk Hejda, Jáchym Topol, J. H. Krchovský ad.).

Do konce 80. let vystavoval své obrazy a plastiky v soukromých prostorách, první samostatnou výstavu oficiálně přístupnou širší veřejnosti měl v květnu 1989 v pražském

Junior klubu Na Chmelnici. Od 1990 vystavuje doma i v zahraničí, jeho práce jsou zastoupeny ve veřejných sbírkách (Národní galerie v Praze, Západočeská galerie v Plzni ad.) a v řadě soukromých sbírek v Česku i v cizině. Volnou tvorbu často řadí do cyklů (např. monotypy Kanály, 1988–1992; práce s nalezenými předměty na překližkách, 1991–1994; obrazy Nature morte, 1995–1996; obrazy Centrum periferie, od 1999; linoryty Černé práce, 2000–2004; serigrafie na překližkách, 2001–2002; bronzové plastiky a reliéfy, od 2003; série typografik, tj. citátů nebo výroků vytištěných formou linorytu nebo sítotisku, od 2004; litinové kanály s texty básníků Hlasy z podzemí, 2013). Je autorem bronzové pamětní desky hudebníka Milana Mejly Hlavsy (odhaleno v Praze 2005), bronzové ceny festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě (2006–2018) nebo památníku Cesta Jana Hanče (odhaleno v Plzni 2016).

Publikoval např. knihy Katalog (2001), Černé práce / Black Works (2004), Ruce básníků (2005, 2. rozšířené vyd. 2015), Světla města / The City Lights / Les Lumières de la ville / 1990–2010 (2010), Podzemní práce (Zpětný deník) / Underground Work (Retroactive Diary) (2012) nebo LITERATURA/LITERATURE (2019). Reprodukce vlastních maleb, kreseb, plastik a reliéfů v knihách autor často doprovází komentáři na pomezí dokumentárních popisek, vzpomínek a prozaických aforismů.

kurátorka Magdalena Juříková

architektonické řešení Natálie Najbrtová

grafický design Josefina Karlíková

Partnerem výstavy LITERATURA je Revolver Revue.

Aktuální program Centra současného umění DOX najdete na webových stránkách www.dox.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Zahájení a TK velké výstavy Viktor Karlík: LITERATURA