Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstavy Ze Škroupáku na Národní a dále ke svobodným volbám a Sametová revoluce a VŠE

Do 27.12.2019 můžete v atriu Rajské budovy Vysoké školy ekonomické, Italská 38, Praha 3, zhlédnout zajímavé panelové výstavy Ze Škroupáku na Národní a dále ke svobodným volbám a Sametová revoluce a VŠE.

17. listopad 1939 byl pro české vysoké školství dnem opravdu tragickým, protože na základě vyhlášky říšského protektora Konstantina von Neuratha byly uzavřeny české vysoké školy. Mezinárodní den studentstva, který opětovně oslavíme dne 17. listopadu, je připomínkou událostí, k nimž došlo v období od 28. října do 17. listopadu 1939  v tehdejším Protektorátě Čechy a Morava. Mezinárodní den studentstva byl vyhlášen v roce 1941 v Londýně na zasedání Mezinárodní studentské rady.

17. listopadu 1989 spustila pokojná studentská demonstrace hlubokou politicko-společenskou změnu. Iniciátorem studentské vzpomínkové akce byla nelegální studentská organizace STUHA, jejíž představitelé ale rozhodli i o oficiálním zapojení Městské vysokoškolské rady SSM, která zastřešovala vysokoškolské studenty. Za VŠE se vzpomínkové akce 17. listopadu 1989 sice zúčastnila jen hrstka pedagogů a zhruba patnáct studentů, ale otřesný způsob násilného potlačení této studentské demonstrace bezpečnostními oddíly vyvolal na škole následnou masovou studentskou okupační stávku, která byla všeobecná a měla podporu i většiny pedagogů a zaměstnanců.

Stávkující studenty VŠE reprezentoval tzv. stávkový výbor, který byl ustaven již v pondělí 20. listopadu 1989 a který odsoudil zákrok Veřejné bezpečnosti na Národní třídě. Stávkový výbor VŠE vydal výzvu k občanům, v níž s odkazem na celonárodní podporu zahájené stávky studentů jasně deklaroval nezbytnost hlubokých strukturálních změn politického systému, včetně řízení národního hospodářství, a apeloval současně na změnu celkového společenského klimatu v zemi v zájmu obnovení mravní a občanské odpovědnosti každého jednotlivce. V souladu s tím Stávkový výbor VŠE požadoval kromě vyšetření represívního zákroku pořádkových sil 17. listopadu například okamžité odstoupení těch, kteří byli odpovědní za nastalou politickou krizi, jmenovitě prezidenta republiky Gustáva Husáka a generálního tajemníka KSČ Miloše Jakeše, a vyzval všechny spoluobčany k aktivní účasti na generální stávce dne 27. listopadu 1989.

Podle policejních spisů byla VŠE spolu s DAMU jedním z hlavních iniciátorů vydání prohlášení kritizujícího zákrok Veřejné bezpečnosti proti studentům 17. listopadu 1989 a výzvy k vyhlášení týdenní stávky studentů i učitelů vysokých škol. Součástí stávky na VŠE bylo pořádání diskuzí v aulách školy a seznamování veřejnosti s aktuální politickou situací.

Následný vývoj byl neuvěřitelně rychlý. Již 1. prosince 1989 byl například obávaný kádrový a personální útvar transformován na personální odbor, byla pozastavena činnost Ústavu marxismu-leninismu, v průběhu prosince byly zřízeny některé nové katedry spadající pod Institut sociálně ekonomických věd, do akademických orgánů byli jmenováni bezpartijní odborníci i zástupci stávkových výborů, z vedení byl uvolněn prorektor pro politicko-výchovnou práci, byly provedeny změny v učebních plánech a studenti již nemuseli skládat SZZ z marxismu-leninismu. To vše se dočtete na panelech, které připravilo Centrum pro dějiny VŠE pod vedením doc. Andreje Tótha, kterému patří za přípravu této výstavy velký dík.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstavy Ze Škroupáku na Národní a dále ke svobodným volbám a Sametová revoluce a VŠE