Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an

Do 4. 12. 2022 bude v Salmovském paláci Národní Galerie, Hradčanské náměstí 2, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an.

Salmovský palác se výstavou ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an znovuotevírá veřejnosti. Národní galerie Praha poprvé představí část unikátní sbírky japonské zenové malby a kaligrafie ze sbírky Kaeru-an, tedy sbírky „Z žabí chýše“, kterou galerii v roce 2019 daroval nizozemský umělec a sběratel Felix Hess.

Před uzavřením Salmovského paláce v prosinci roku 2019 byla poslední výstavou návštěvnicky velmi úspěšná Salm Modern #1: Možnosti dialogu, která spojovala výběr děl z kolekce Staatliche Kunstsammlungen Dresden s vybranými objekty současných českých umělkyň a umělců ze sbírek Národní galerie Praha. Svého znovuotevření 27. května 2022 se Salmovský palác dočkal výstavou ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an s tematickým výběrem maleb a kaligrafií japonské zenové malby z 17. až 20. století.

Tuto unikátní sbírku japonské zenové malby a kaligrafie – zenga, pojmenovanou Kaeru-an, tedy „Z žabí chýše“, daroval nizozemský umělec a sběratel Felix Hess Národní galerii Praha v roce 2019. Sbírka obsahuje 526 děl z 15. až 20. století, převážně závěsné svitky, ale také párový paraván a několik předmětů z keramiky. Za tento výjimečný donátorský počin byl Felix Hess v letošním roce oceněn ministrem kultury Martinem Baxou resortní medailí Artis Bohemiae Amicis.

Zenové obrazy jsou výrazem čchanového – zenového neboli meditativního buddhismu. Čchan propojující principy mahájánového buddhismu a taoismu v Číně zakořenil na přelomu 5. a 6. století, v Japonsku až koncem 12. století. Zenová malba a kaligrafie se vyznačují stylovou čistotou a tvarovou úsporností. Žánr zenga ale nerezignuje na autorskou originalitu a pestrost zenových myšlenek. Zenové obrazy zahrnují celou výrazovou škálu štětcových technik a práce s tuší a stávají se tak osobitou autorskou meditací.

Sbírka Kaeru-an významně rozšířila fond asijského umění Národní galerie Praha zejména její soubor tradiční japonské tušové malby. Vystavené svitky přibližují středoevropskému divákovi filozofickou a estetickou hodnotu japonských zenových obrazů. Jejich výrazovou úspornost a formální jednoduchost se snaží umocnit také architektonické a grafické řešení výstavy, jež svým minimalistickým přístupem upřednostňuje přírodní prvky a klade důraz na recyklovatelnost použitých instalačních částí a materiálů. Hudební kulisa s tóny flétny šakuhači, zvuky zurčícího vodopádu nebo žabího kvákání vytvářejí v Salmovském paláci prostor k prožití přítomného okamžiku a oproštění mysli od všedního ruchu.

„Výstava Zenga je mementem toho, jak důležití jsou soukromí patroni a dárci pro rozvoj veřejných uměleckých sbírek. Historický interiér Salmovského paláce spolu s japonskou tušovou malbou sahající do 17. století je zase nikdy nekončící dialog mezi Východem a Západem,“ doplňuje generální ředitelka NGP Alicja Knast.

Výstavu připravily Markéta Hánová, ředitelka Sbírky asijského umění, a Jana Ryndová, kurátorka Sbírky asijského umění Národní galerie Praha, ve spolupráci s Felixem Hessem, Johnem Stevensem a Filipem Suchomelem. Autorkami architektonického řešení výstavy jsou Markéta Mráčková a Barbora Šimonová ze studia Cosa.cz. Autorkou Studia: tvůrčí a meditační zóny je Anna Chmelová z oddělení Rozvoj publika.

Výstavu doplní bohatý doprovodný program v podobě komentovaných prohlídek a přednášek a série online videí s názvem Povídání o zenu s japonským mistrem Seizanem. Celý aktuální program komentovaných prohlídek, prohlídek tlumočených do znakového jazyka, programů pro pedagogy, živých či online přednášek a diskusí, tvůrčích dílen a dalších akcí je uveden na našich webových stránkách.

K výstavě vychází katalog Zenga – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an v českém jazyce s anglickým resumé a v prodeji bude také monografie Seeing Zen: Zenga from the Kaeru-An Collection v anglickém jazyce.

Více informací naleznete na webových stránkách a sociálních sítích Národní galerie Praha.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an