Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Velká Praha 1922-2022, Zrození velkoměsta

Do 9. 10. 2022 bude ve výstavní síni Mánes, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1, zdarma přístupná velmi zajímavá, krásná a rozsáhlá výstava Velká Praha 1922-2022, Zrození velkoměsta. Otevřeno každý den od 11:00 do 19:00.

Text Markéty Jirouškové k výstavě:

Podnětem k připravované výstavě je sté výročí Hlavního města Prahy, které vzniklo na základě zákona č. 114/1920 Sb. n. a z. a prováděcích nařízení vlády připojením 37 obcí a osad k 1. lednu 1922. O rok později vládním nařízením byla Praha rozdělena do 13 obvodů. Tyto události odstartovaly prudký růst hlavního města ve všech směrech až k dnešním dnům, kdy je Praha uznávanou světovou metropolí.

Cílem výstavy 100. výročí Velké Prahy je seznámit pražskou, českou i zahraniční veřejnost s prudkým a všestranným rozvojem, který nastal po podpisu Velké Prahy. Jen rozloha z původního královského hlavního města Prahy se přičleněním takřka čtyř desítek obcí zvětšila mnohonásobně. Na rozloze 171,64 km2 tak žilo 676 000 obyvatel.

Porovnáme-li tehdejší rozlohu se stavem dnešních hranic naší metropole, pak je patrné, že nárust katastrálního území se v uplynulých sto letech stále zvětšoval až dosáhl několika násobku původní Velké Prahy. Několika násobný růst územní a obyvatel města vyžadoval změny a zavedení nových organizačních i řídících struktur. Výsledkem bylo uvolnění velké společenské a tvůrčí energie, která se záhy promítla do všech sfér života Pražanů.

Záměr tvůrců výstavy je ve své lakoničnosti zdánlivě jednoduchý – ukázat co vše se od Podpisu Velké Prahy s Hlavním městem Praha stalo. Jak rostlo, jak se měnilo, které směry a tendence a kdy převažovali v jeho rozvoji.

Náročnost úkolu je ale skrytá v tom, že záměrem je prezentace živého organismu. Jinými slovy – mnohovrstevnaté reality v dobových souvislostech politickými počínaje, přes ekonomické, společenské, mezinárodní, kulturní, sportovní a další. Ambicí tvůrců výstavy je dostat se tak pod povrch „zažloutlých fotografií“ a učebnicových citátů z historie. Odprezentovat vývoj naší metropole ze všech stran odrazem v dobovém koloritu, barvách a obrazech, hudebních dílech, písních, dokumentárních i filmových dílech, živých rozhovorech, vzpomínkách a barvitých vyprávěních při setkáních s pamětníky. To vše a mnohé další bude součástí výstavy a bohatého navazujícího doprovodného programu.

Cílem bude vidět, slyšet a prostřednictvím uměleckých děl i pocítit, jak šla „doba s časem“.

Takový záměr by nebyl myslitelný bez úzké spolupráce s Magistrátem Hlavního města Prahy, jednotlivými Městskými částmi, Archivem hlavního města Prahy, Národním památkovým ústavem, Muzeem hlavního města Prahy a řadou dalších prestižních a povolaných institucí, odborníků a zástupců umělecké sféry. K výstavě bude vydána publikace Stoletá Praha. V plánu je také zajímavý doprovodný program jak pro děti, tak i pro dospělé.

Expozice městských částí bude tvořit vždy dvojice architektonických modelů. Znázorňující vývoj architektury od historických klenotů až
k současné architektuře. Expozice také budou tvořit samostatné LCD obrazovky, na kterých budou ukázány nejen historické snímky, ale také i současný vývoj. Každá expozice se bude tvořit v úzké spolupráci a koordinaci s jednotlivými městskými částmi.

Praha posledních 100 let kvete jako růže a jako takovou jí chceme ukázat v její kráse, růstu, vůni a barvě.

Markéta Jiroušková, redaktorkaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Velká Praha 1922-2022, Zrození velkoměsta