Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Věda fotogenická 2018 – 5.ročník fotografické soutěže

Do 31.10.2019 bude v nové galerii na chodbě vedoucí ke knihovně Pedagogické fakulty, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Věda fotogenická 2018 – 5.ročník fotografické soutěže.

Věda fotogenická je fotografická soutěž organizováná Akademií věd ČR ve spolupráci se spolkem Fórum věda žije!
 
http://www.vedafotogenicka.cz/index.php?show=section&sid=21
 
Proč vznikla?
Abychom ukázali, že věda je nejen cestou k poznání a šíření znalostí, ale také velmi fotogenická, že dokáže zaujmout nejen svými výsledky, ale i postupy, jak jich dosáhnout. Abychom poukázali na umělecký a estetický rozměr vědecké práce, vznikající jako vedlejší produkt bádání.Kdo je iniciátorem?
Rada pro popularizaci AV ČR schválila myšlenku Fóra Věda žije! na realizaci fotosoutěže a Akademická rada AV ČR jej podpořila. Významnou ideou tohoto projektu je, aby se do fotosoutěže zapojili všichni pracovníci a pracovnice všech institucí AV ČR a své fotografie do ní zaslali. V současné době probíhá již šestý ročník soutěže, jejíž výstup bude prezentován v kalendáři AV ČR na rok 2020, který zároveň slouží k prezentaci české vědy partnerům AV ČR. Vybrané snímky budou součástí výstavy, která proběhne na podzim roku 2019.Kdo soutěž připravuje?
Na přípravách projektu se podílí Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.Kancelář Akademie věd ČR a Fórum věda žije!


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Věda fotogenická 2018 – 5.ročník fotografické soutěže