Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Tri dámy česko-slovenského kostýmu

Už jen do 8. 8. 2023 je v nově přestěhované galerii Slovenského Institutu, Hybernská 1, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Tri dámy česko-slovenského kostýmu.

Výstava je prienikom divadelného a vizuálneho umenia. Vznikla priamo z iniciatívy Slovenského inštitútu v Prahe a rovnako v kontexte aktuálneho ročníku Pražské Quadriennale 2023. Keďže sa koná v roku 30. výročia vzniku samostatnej Českej republiky a samostatnej Slovenskej republiky, zameriava sa na tvorbu troch slovenských kostýmových výtvarníčok, ktoré sa práve v posledných troch desaťročiach realizujú v českom a slovenskom umeleckom prostredí zároveň. Ich tvorba predstavuje kontinuálne premosťovanie oboch národných kultúr do spoločných česko – slovenských projektov. Všetky tri nielenže patria medzi najlepšie vo svojom odbore, ale aj najoceňovanejšie.

Názov výstavy je parafrázou zásadnej výstavy slovenského kostýmového výtvarníctva s názvom Tri dámy slovenského divadelného kostýmu, ktorú v roku 2008 realizoval Divadelný ústav Bratislava a ktorá bola reinštalovaná v Slovenskom inštitúte v Prahe ako sprievodné podujatie svetovej výstavy scénického výtvarníctva a divadelnej architektúry Pražské Quadriennale 2011. Výstava prezentovala tvorbu troch zakladateliek divadelnej kostýmovej tvorby na Slovensku Ľudmily Purkyňovej, Heleny Bezákovej a Stanislavy Vaníčkovej.

Katarína Hollá ako divadelná kostýmová výtvarníčka participovala na celom rade inscenácií v Dejvickom divadle, v súčasnosti spolupracuje s národnými divadlami v Prahe a v Brne. Ako filmová kostýmová výtvarníčka bola viackrát nominovaná na filmové ocenenie Český lev, pričom v prípade spolupráce na filme je Hořící keř (réžia Agnieszka Holland) ho aj získala.

Alexandra Grusková má doménu predovšetkým v tvorbe kostýmov pre výpravné operné a baletné inscenácie. Spomedzi českých režisérov je dvornou spolupracovníčkou operného režiséra Jiřího Heřmana, s ktorým spolupracuje v Čechách aj v zahraničí, a tiež divadelného tandemu SKUTR. Okrem iného je viacnásobnou držiteľkou divadelného ocenenia DOSKY.

Katarína Štrbová Bieliková sa venuje filmovému kostýmu. Spolupracovala na dvadsiatke českých filmov, pričom je dvojnásobnou držiteľkou filmového ocenenia Český lev (2016, 2021) za návrhy kostýmov do filmu Masaryk o Janovi Masarykovi (réžia Julius Ševčík) a Božena o Božene Němcovej. Je držiteľkou ocenenia Slnko v sieti a poľského ocenenia Orol.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Tri dámy česko-slovenského kostýmu