Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Trafology (a kniha)

8. 12.-22. 12. / Ex Post / Různé žánry

Do 22.12.2015 bude v nové galerii Trafo / Ex post, Příčná 1, Praha 1, přístupná zajímavá skupinová výstava Trafology.  Otevřeno od úterý do neděle mezi 15 – 19h.

Pražské umělecké uskupení Trafačka (Jan Kaláb, Michal Cimala, Jakub Nepraš a Blanka Čermáková) vydává rok po poslední výstavě v industriálních prostorách vysočanské trafostanice souhrnnou publikaci o osmi letech své existence. Více jak 200 výstav, koncertů, performancí, graffiti jamů, projekcí, workshopů, divadelních představení, módních přehlídek a mezinárodních festivalů různého zaměření, spolu s dokumentací soužití v téměř čtyřicítce ateliérů a změnou okolního prostředí, včetně vlastní fasády, až do úplného srovnání budovy se zemí. 252 stran zachycuje atmosféru fotografiemi a citacemi z rozhovorů s rezidenty.

Na redakci rozhovorů Blanky Čermákové s vybranými rezidenty se podílel Jan H. Vitvar, sumarizující historický text sepsal Otto M. Urban, úvody do kapitol přispěli zakládající umělci. Fotografie poskytli umělci z vlastních archivů s doplněním snímků od Tomáše Rasla, Markéty Dlouhé Márové, Václava Hníka, Alžběty Jungrové a dalších. Grafický design zpracoval dvorní grafik Trafačky Michal Škapa. Kniha obsahuje i redukovaný anglický překlad textů.

Každý z umělců, který Trafačkou za její relativně krátkou historii prošel, má v knize svůj prostor. Jedná se o velmi pestrou konstelaci osobností, zabývající se různými obory jako je např. architektura, malba, kresba, socha, videoinstalace, animace, konceptuální umění, graffiti, street art, urban art, performance, vytváření hudebních nástrojů, tkaní plátna, programování, zvukové instalace, DIY umění, atp. Jmenovitě např. Jan Kaláb, Martin Káňa, Jakub Nepraš, David Brudňák, Michal Dvořák, Michal Cimala, Blanka Čermáková, Jana a Vitché, Brad Downey, Hynek Vacek, Honet, Esher, Loomit, Robert Šalanda, Linda Čihařová, Anja Kaufmann, Epos 257, Stanley Povoda, Jan Padyšák, Jiří Felcman, Jakub Janovský, Tomáš Bařinka, Adam Stanko, Zasd, Jan Mráz, Jakub Matuška, Světlana Fialová, Dan Vlček, Mario Chromý, Architekti H3T, Jan Vidlička, Petr Horák, Paul Aloisi, Charlie Green, Tereza Greschnerová, Matěj Hájek, Tomáš Skála, Aleš Zemene, Pavel Šebek, Michal Fábera, Veronika Daňhelová, Jan Vlček, Martin Krajc, Jakub Hubálek, Pavel Strachota, Terezie Honsová, Jiří Kaman, Václav Girsa, Darina Alster, Linda Mikolášková, Kateřina Zemene, Jan Zdvořák, Magdalena Nováková, Matěj Olmer, Aleš Brázdil, Martina Chloupa, Tereza Janoušková, Martin Vála, Pavel Šejgunov, Martina Chwistková, Jana Polášková, Milan Kyprý, Michal Pustějovský, Petra Oplatková, Lukáš Ježek, Tomáš Linhart, Yves Degoyon, Pavel Havrda, David Spriggs, Daniel Mach, Carlos No, Rybář, Josefína Jonášová, Michal Kohút, Filip Dvořák, Diamond, Lucamaleonte, Solo, Jagna Dembinska, Vojtěch Adamec, Matěj Hrbek, Jakub Pospíšil, Matěj Šrámek, Leonardo Stroka Ceballos, Anežka Hošková, Ellis Unique, Filip Kovařík, Jan Burgert, Jürgen Gross, Matthias Wermke, Mischa Leinkauf, Petr Brož, Jakub Roztočil, Tom Pazderka, Daniela Kožmínová a další.

Křest knihy byl spojen se stejnojmennou výstavou rezidentů Trafačky, jejichž společným výstavním jmenovatelem je pocta Nikolu Teslovi, vynálezci a elektrickému mágovi.

Vystavují: Michal Cimala, Jakub Hubálek, Jakub Janovský, Jan Kaláb, Martin Krajc, Jakub Nepraš, Robert Šalanda, Michal Škapa a Jan Vlček.

Vydání knihy spolu s výstavou se uskutečnilo za velkorysé podpory partnerů, kterým patří velký dík s vědomím, že bez nich by zůstalo jen u snů a přání. Děkujeme Ministerstvu kultury České republiky, Státnímu fondu kultury České republiky, FreeSaM, Městské části Prahy 9, Městské části Prahy 1, společnostem Weil, Gotshal & Manges LLP, Papyrus a speciální poděkování patří panu Radovanu Květovi. Za mediální partnerství vděčíme Phatbeatz.cz, Radiu 1 a Protisedi.cz.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Trafology (a kniha)