Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Současný evropský šperk ze sbírky Muzea Českého ráje v Turnově

Do 25.2.2020 bude v Galerii české spořitelny, Rytířská 29, Praha 1 (v podzemí), přístupná velmi zajímavá skupinová výstava Současný evropský šperk ze sbírky Muzea Českého ráje v Turnově.

Na světě existuje více rozsáhlých a prestižních sbírek současného šperku, jen několik ale vzniklo z pracovních setkání šperkařů, tak jako tato, kterou spravuje Muzeum Českého ráje v Turnově. Dokumentuje díky svému charakteru nejen vývoj unikátního současného šperku v posledních třiceti letech, ale je také dokladem o setkávání výtvarníků z celého světa v místě se staletou tradicí broušení drahokamů a zlatnictví. Mnoho z umělců, kteří se poprvé setkali v Turnově, zde navázalo trvalé přátelské pracovní a osobní vztahy, jež jsou podle nás stejně cenným přínosem jako samotná sbírka šperků. Díky tomu jsou mezinárodní sympozia v Turnově ve světě současného šperku fenoménem. První sympozium pod názvem Šperk a drahokam se tu uskutečnilo v roce 1984, ke 100. výročí vzniku zdejší šperkařské školy. Mezi partnery projektu bylo i Muzeum Českého ráje v Turnově, které mělo nově vytvořené práce uchovávat a prezentovat. Tak začala vznikat jedinečná sbírka současného šperku, která je výsledkem jednoho z nejdéle trvajících šperkařských setkání tohoto druhu na světě. Práci v dílně a spontánně probíhající neformální diskuze doplnily postupně výstavy, exkurze do úchvatné krajiny Českého ráje a na naleziště drahokamů i prezentace jednotlivců. Snažíme se také připravit každé sympozium jako setkání více generací. Setkání osobností s mezinárodním renomé, již etablovaných umělců i těch začínajících nebo teprve studentů vysokých výtvarných škol. V kolekci více než šesti set sympoziálních prací jsou tak díla ukazující celou žánrovou šíři tohoto oboru – od „nositelných“ prstenů, broží, náhrdelníků atd. po tvarové a materiálové experimenty, až k objektům na pomezí komorní plastiky a to, od více než sto sedmdesáti autorů z celého světa! V roce 2003 jsme vedle permanentně probíhajících turnovských akcí navíc uspořádali první Travelling Sympozium v baskické Vitorii/Gasteiz a turnovský model pracovních setkání, včetně výstav a exkurzí, pak zopakovali v Lisabonu (2004), Travassosu v severním Portugalsku (2005), Idar-Obersteinu (2005), Menorce (2006), katalánské Vilafranca del Penedés (2007), Bratislavě (2008) a Tarragoně (2010). Do turnovské sbírky se tak dostaly práce inspirované prostředím, kulturou, místními řemeslníky a materiály z dalších zajímavých destinací se šperkařskou tradicí a živou současností. Muzeum Českého ráje je ukazuje ve svých stálých expozicích a o reprezentativní výběr brzy projevily zájem také galerie v Evropě a USA. Naposledy jsme je pod názvem Fruit of Paradise vystavili v rámci mezinárodního projektu Melting Pot 2014 ve Valencii a v roce 2017 v Erfurtu. Jsme potěšeni, že právě nyní hostí výběr z kolekce Galerie České spořitelny, banky, jež mnoho let podporuje prezentaci světového designu, jehož součástí je tvorba módy a šperků.

PhDr. Miroslav Cogan
kurátor sympozia

Česká spořitelna děkuje Muzeu Českého ráje za spolupráci a velkorysou zápůjčku šperků na výstavu.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Současný evropský šperk ze sbírky Muzea Českého ráje v Turnově