Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Skleněný poklad / Glass treasure a benefiční aukce 15.11.2017

10. 11.-15. 11. / Novoměstská radnice / Sklo

Do 15.11.2017 bude v mázhauzu Novoměstské radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2 (vstup z Vodičkovy), přístupná velmi zajímavá výstava Skleněný poklad / Glass treasure.

Benefiční aukce proběhne 15.11.2017 v 19:00.

Výstava ateliérového skla Skleněný poklad zakončená společenským večerem. Vystavena budou díla od sklářských výtvarníků.

Zastoupení autoři:

Janusz Pozniak, Martin Janecký, Ondřej Novotný, Verena Schatz, Vladimir Klein, Jakub Petr, Ondřej Strnadel,  Rob Stern, Irena Czepcová, Vicky Higginson,  Michaela Spružinová, David Peterson, Michal Ožibko, Daniel Vágner, Takeshi Ito, Yu Liu, Nathalie Flueckiger, David Yule, Katie Huskie, Erika Leung, Loes Smith, Hattie Billingham, Rachel NG a další.

www.cestyskla.cz

Výstava ateliérového skla předních českých i zahraničních výtvarníků spojená s benefiční aukcí

Historicky první dílo pro Skleněný poklad vznikl v červenci 2014 pod rukama amerického skláře Janusze Pozniaka v nově zapálené pánvové peci František. Skleněný poklad se tak do dnešních dnů začal pomalu rozšiřovat o skleněná díla nejen z rukou významných sklářů.

Po loňském zájmu o neotřelá díla mladých výtvarníků jsme se letos ještě více zaměřili na mladé začínající výtvarníky, studenty sklářských škol či na již etablované umělce z „nesklářského“ prostředí. Jedním takovým je například malíř Michal Ožibko, který pro Skleněný poklad zrealizoval objekt v podobě gumového medvídka.

Zajímavým dílem mladých českých výtvarníků jsou jednoznačně foukané vázy Jakuba Petra, absolventa pražské UMPRUM, který staví své objekty na inovativních technologických a výrobních postupech. Konceptuální pojetí naopak naleznete v díle Michaely Spružinové, která místo drahých surovin záměrně zpracovává již použitý materiál, střepy, z nichž pracně vytváří unikátní obrazy reagující na skutečné tvary ženského těla v opozici s přísným ideálem krásy současné pop kultury.

V objektech od zahraničních autorů převládá spíše hravost a experiment s materiálem, což nejlépe ve spojení s fantazií dětských kreseb vystihují plující zlaté kanoe japonského skláře Takeshiho Ita nebo snídaňový objekt Volské oko od amerického skláře Davida Petersona.

Na předaukční výstavě Skleněný poklad nebudou chybět ani díla od již etablovaných sklářských výtvarníků, jako jsou Vladimir Klein, Janusz Pozniak či Rob Stern. Největší perličkou letošní aukce bude bezpochyby skleněná socha od světoznámého sklářského výtvarníka Martina Janeckého, kterou vůbec poprvé realizoval technikou tavení skla do formy.

Benefiční aukce všech vystavených děl proběhne ve středu 15. listopadu 2017 od 19 hodin. Výtěžek aukce bude věnován na podporu vzdělávacích aktivit dětí a mládeže realizovaných v Centru sklářského umění Huť František v Sázavě. Část výtěžku půjde též na podporu dětí ze sázavského dětského domova.

Partnery výstavy i aukce jsou Nadace Josefa Viewegha sklářská huť František a město Sázava.

Huť František je unikátní technickou památkou prezentující vývoj sklářského umění a řemesla v České Republice. Nechal ji postavit v roce 1882 Josef Kavalier a dal jí jméno po svém otci. Po vybudování nových provozů skláren a nových výrobních hal v Sázavě ale její význam klesal a pomalu chátrala. V roce 2010 byla zapsána na seznam kulturního dědictví ČR. Její záchranu si vzala za své Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František. Rekonstruovala ji nákladem přes 130 milionů korun s pomocí dotace z Integrovaného operačního programu a otevřela v ní 7. června 2014 Centrum sklářského umění. Je v něm k vidění mimo jiné část unikátní sbírky moderního skla vytvořené sklářskými výtvarníky na Mezinárodních sklářských sympoziích IGS v Novém Boru v letech 1982 až 2006. Centrum též nabízí vzdělávací programy pro školy, rezidenční a tvůrčí pobyty pro studenty, začínající umělce, odborníky i širokou veřejnost. Centrum sklářského umění provozuje obecně prospěšná společnost Cesty skla.
Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Skleněný poklad / Glass treasure a benefiční aukce 15.11.2017