Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Silvie Milková: Svrchovaný vládce nad dočasnou mlhou

Do 4.9.2016 bude v Oblastní galerii Liberec, Masarykova 14, Liberec 1, přístupná fotografická výstava Silvie Milkové: Svrchovaný vládce nad dočasnou mlhou.

Silvie Milková se věnuje fotografii, videoartu, performanci, kurátorství a intervencím do veřejného prostoru. Působí jako odborný asistent v Ateliéru fotografie na Fakultě umění a designu Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Tvorba Silvie Milkové respektuje tradiční hodnoty čisté fotografické techniky. Ty ale velmi dobře dokáže otevřít v rámci multimediální tvorby s příměsí experimentu. V díle pracuje s fragmenty příběhů, které často odkazují na ni samotnou a její vnímání světa. Je v nich umocněna skutečnost, že realita není plně uchopitelná médii fotografie a videa.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Silvie Milková: Svrchovaný vládce nad dočasnou mlhou