Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Richard Kočí: Obrazy a jiné příběhy ze života

Do 30. 4. 2023 je v Art & Event Gallery Černá Labuť, Na Poříčí 25, Praha 1, 8.patro výtahem, přístupná velmi zajímavá a hodně současná výstava Richarda Kočí: Obrazy a jiné příběhy ze života.

Průvodní text kurátora Martina Dostála:

Bývá to vždy zvídavá otázka, jak a do jaké míry ovlivňuje uměleckou tvorbu životní příběh autora. Respektive, jak důležitý je, či by mohl být, pro toho kterého tvůrce. Kladu si tuto otázku zejména teď, u Richarda Kočího – renomovaného sochaře sofistikovaně estetických abstraktních kreací, který ale zrovna vystavuje obrazy; obrazy plné postav, prostředí a zřejmých i tušených příběhů. Vzdálenost mezi oběma póly jeho vizuálního tvoření je propastná. Co ho k tomu vede? Pochopitelně otázku nezodpovím, nechám ji otevřenou a vpitou do Richardových obrazů.

Ty oscilují mezi téměř naturalisticky pojatými realistickými výjevy a dějově vrstvenými, překrývajícími se formami malířského vyprávění. Odehrávají se na venkově, v přírodě, se stopami urbánní civilizace. Prostředí je prostupné – interiér se zexterní a naopak. Postavy se objevují, nebo také jen naznačují. Jsou to vzpomínky? Představy, sny, zážitky? Rezonují s pocity diváka, znejišťují ho, lákají k prohlížení, k pocítění příběhů. Richardovy obrazy jsou současné, jsou stejně tak osobní jako poučené lipskou i klužskou “školou”. Obě “školy” iniciovaly styl, který vrátil smysl figurální malbě, multiplikoval možné příběhy, evokoval temné stíny životů. Zkrátka vrátil malbě vyprávění, a s ním i narativní obrazový význam. Co nám tedy Richard vypráví?

V jedné vrstvě Richardových kreací jde o vyprávění příběhu samotného malování. Jeho realistické či takřka realistické obrazy se rodily z jeho abstraktních kompozic; ať už plošně geometrických, nebo rozpitě impresivních. Ty geometrické mají svůj mateční vývoj zcela zřejmý – odrážejí se od svrchované geometrie Kočího plastik, ty lyrizující vycházejí z krajiny a zase se k ní vrací. Jsme svědky zajímavého jevu. Totiž jisté regrese modernismu, neboť abstrakce je jeho vrcholem. Ale umění posledních dvou desetiletí, přestože abstrakci neopouští a různými fúzemi ji neustále okysličuje, se v mnoha případech vrací k figuraci. A zachází s ní podobným způsobem, jako se chová abstrakce. Vsakuje do sebe různé modernistické postupy, multiplikuje zobrazivé strategie, a v neposlední řadě si zahrává i s pomezím abstrakce.

Tou druhou vrstvou jsou samotné motivy Richardova vyprávění. Jsme svědky dějů, jejichž fragmentárnost je nám blízká, něco nám připomíná. Možná se vztahuje k těm pocitům, kterých se podvědomě obáváme,které jsou psychologickým vyjádřením jisté tísnivosti aktuální přítomnosti. Možná jsou však vyjádřením podstaty existence, v kterékoliv době, kdykoliv. A možná jsou vyjádřením hledání místa ve světě i v sobě samotném. A k tomu má Richard bohaté životní konsekvence, čímž možná trochu odpovídám na počáteční otázku. Sledujte se mnou: Richard se narodil uprostřed padesátých let, v roce 1954 v Praze. Ještě před zlomovým rokem 1968 se však jako teenager ocitl ve zcela jiné identitě, a to v USA. Později tam také započal svá umělecká studia, na státní univerzitě Nort Texas. Shoda okolností ho však přivedla zpět do Evropy, do Madridu, v situaci těsně po pádu tamního totalitního fašistického frankistického režimu.Richard tam pokračoval v uměleckých studiích, zadaptoval se ve Španělsku a prožil tam dlouhá léta. Pak návrat v 90. letech do Prahy. Už jen střet a vstřebání různých kultur stačí zaměstnat člověka na plný úvazek. Těch situací a motivů. Je dobré to namalovat. Ona ta komplikovanost možností člověka se odráží i v Richardových strukturovaných abstraktních plastikách. Takže obrazy s realistickými motivy jsou vlastně komplementárním odrazem téhož. Zvláště když malování provází Richarda již od španělských 80. let. Nyní má však přednost.

Martin Dostál
Kurátor výstavyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Richard Kočí: Obrazy a jiné příběhy ze života