Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Pražské pasáže

24. 5.-19. 6. / Palác Lucerna / Architektura

Do 19.6.2016 bude v pasáži Paláce Lucerna, Vodičkova 36 (vstup též průchodem ze Štěpánské 61), Praha 1, přístupná zajímavá panelová výstava Pražské pasáže.

Na 20 panelech výstava představuje typicky pražský fenomén 1. poloviny 20. století – Velkoměstský palác s pasáží.

Výstava Pražské pasáže vznikla v rámci projektu Praha – Evropské město kultury roku 2000 a po své premiéře na Pražském hradě byla představena v Berlíně, Vídni a Bratislavě.

V letech 1907-1940 vzniká v centru Prahy, především v okolí Zlatého kříže, na čtyřicet pasáží (Koruna, Lucerna, Adria, Baťa, Lindt…). Tvoří jedinečný architektonický soubor, přirozeně se začleňující do městské struktury. Soubor pasáží se vyznačuje se rozmanitostí stylů, novátorstvím koncepcí, technologií i materiálů. Pasáže inspirují svým „městským duchem“ i růzností aktivit, se kterými jsou spojeny.

Při jejich procházení si často ani neuvědomujeme, že jsou součástí složitých organismů – městských paláců. Novátorská role městského paláce spočívá v modernizaci průchozího domu, typického pro pražský středověký urbanismus, a ve víceúčelovosti jeho funkcí, zahrnujících bydlení, obchody, kanceláře, kina a divadla. Toto univerzální spojení je nejen pozoruhodné, ale pro Prahu i specifické, neboť avantgardní víceúčelové prostory se staly integrující součástí jejího sociálního a kulturního života.

Koncepce výstavy: Michaela Brožová

Text: Michaela Brožová a Ivo Hanel

Fotografie: Rudolf Duda, Erich Einhorn, Milada Einhornová, Iveta Kopicová, Pavel Štecha, Petr Zhoř, Kamil WarthaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Pražské pasáže