Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Plzeňané a II. světová válka

Do 23.8.2015 bude v Národopisném muzeu Plzeňska, náměstí Republiky 13, Plzeň, přístupná zajímavá historická výstava Plzeňané a II. světová válka.

Výstava zachycuje nelehké období let 1938 – 1945 očima fiktivních současníků a snaží se najít
odpověď na otázky: Byl každý den Plzeňana v protektorátu naplněn jen šedí, starostmi a strachem?
Nenašli si lidé také čas na radost a zábavu?

Rodina škodováka Aloise K. – žena Emílie, dcera Hanka a syn Oldřich – jsou spolu s dalšími
fiktivními plzeňskými občany průvodci výstavou „Plzeňané a II. světová válka“. Formou vyprávění
svých dobových prožitků, které jsou autory výstavy vylíčeny převážně na základě skutečných
příběhů, vás seznámí se složitým obdobím následujícím po podepsání Mnichovské dohody,
obsazení Plzně Němci po vzniku Protektorátu Čechy a Morava, se starostmi Emílie při shánění
základních potřeb pro domácnost i se strachem o syna Oldřicha totálně nasazeného pro práci
v Říši. Poznejte nenápadného a zádumčivého Aloise, který neváhá rozšiřovat ilegální letáky mezi
kolegy ve Škodovce a poznává tvrdou odvetu německé moci. Vydejte se s nimi uvítat Američany
v Plzni a zatančit si s Hankou, která současně s nově nabytou svobodou prožívá i svoji velkou lásku.

Součástí výstavy je samostatná prezentace dobových fotografií plzeňského amatérského fotografa
Vojtěcha Houdy, úředníka Škodových závodů v Plzni, nazvaná „Plzeň očima pamětníka“.

Autorka textu: Iva Tománková

Autoři výstavy: Iva Tománková, Dagmar Morgensternová (ZČM)
Štěpánka Skálová, Daniel Malý a Petr Tolar (Sdružení KVH Tommy &
Yankee z. s.)

Výstavu pořádá: Západočeské muzeum v Plzni – Národopisné muzeum Plzeňska
ve spolupráci s Klubem vojenské historie Tommy and Yankee z. s.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Plzeňané a II. světová válka