Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Petr Zewlakk Vrabec: Klima Revoluce

15. 11.-30. 1. / Artwall / Aktivistické umění

Do 30.1.2020 bude ve venkovní Artwall gallery, Nábř. kapitána Jaroše, Praha 7, k vidění výstava Petr Zewlakk Vrabec: Klima Revoluce.

Na Artwallu je výběr několika fotografií, mě se na poslední podařilo stihnout již skončenou rozšířenou verzi výstavy v budově NTK.

Po Sametové revoluci Klimatická revoluce

Třicet let po Sametové revoluci si stále palčivěji uvědomujeme, že ochrana životního prostředí – jeden z klíčových požadavků, který byl vedle demokracie a dodržování lidských práv hnacím motorem touhy po změně v roce 1989 – zůstává stále na okraji zájmu české politické reprezentace.

Výstava fotografií Petra Zewlakka Vrabce nazvaná Klima Revoluce ukazuje paralely současného klimatického aktivismu se studentským hnutím v roce 1989, které odstartovalo Sametovou revoluci. Stejně jako tehdy se i dnes mladí lidé střetávají s mocí, která neváhá použít násilí, aby umlčela kritiku.

Výstava v galerii Artwall, stejně jako širší výběr fotografií prezentovaný v prostorách Národní technické knihovny připomínají některé občanské aktivity a hnutí, která vstupují na pomyslné barikády klimatické revoluce. Fotografie dokumentují akce Fridays For Future, Ende Gelände, Extinction Rebelion nebo Limity jsme my a mapují podoby občanské neposlušnosti zaměřené proti politice stavící zisk jednotlivců nad klimatickou a sociální spravedlnost.

Petr Zewlakk Vrabec je aktivistický fotograf, který už několik let dokumentuje klimatické protesty v České republice i v Německu. Účastní se nenásilných protestů a svým objektivem zaznamenává akce z bezprostřední blízkosti. Jeho fotografie zobrazují nejen odhodlání protestujících, ale často i nepřiměřené policejní násilí.

Kurátorky Lenka Kukurová a Zuzana Štefková se k projektu vyjadřují následovně: „Výstava Petra Zewlakka Vrabce ukazuje paralely současného klimatického aktivismu se studentským hnutím v roce 1989, které odstartovalo Sametovou revoluci. Stejně jako tehdy se i dnes mladí lidé střetávají s mocí, která neváhá použít násilí, aby umlčela kritiku.“

Závěry Mezivládního panelu OSN pro změny klimatu publikované letos v září zdůrazňují, že dopady vypouštění skleníkových plynů jsou větší a přicházejí rychleji, než vědci dosud předpokládali. Nacházíme se v situaci, v níž naše současná nečinnost nutně povede ke globální klimatické katastrofě. Tomu odpovídá rozmach celoplanetárního ekologického hnutí požadujícího adekvátní reakce ze strany mocných. Je-li dnes nějaké téma globálně revoluční, pak je jím bezesporu klimatická krize.

Přesto mnoho politiků hrozby globálního oteplování bagatelizuje a vyžívá se v pohrdlivých výrocích na adresu klimatických aktivistů. Dochází rovněž k násilnému potlačování projevů občanské neposlušnosti s pomocí represivních složek. Dokumentární fotografie stejně jako v Listopadu 89 však přináší svědectví o morální síle nenásilného odporu.

Kurátorky výstavy: Lenka Kukurová, Zuzana ŠtefkováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Petr Zewlakk Vrabec: Klima Revoluce