Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava: Petr Gruber – Resort OFF

7. 4.-30. 6. / Dům Radost / Malba

Do 30.6.2021 bude v Café radost v Domě Radost, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3, přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Petra Grubera – Resort OFF.

Kurátor: Petr Hájek
 
VÝSTAVA JE PŘÍSTUPNÁ 24/7 V PŘÍZEMÍ DŮMU RADOST.
 
Text Petra Vaňouse upravený Petrem Hájkem:
 
Malíř Petr Gruber (*1989) je fascinován jedinečností okamžiku. A to jak mnohovrstevnou jednotou této jedinečnosti, jež přesahuje hranice popisnosti, tak její rolí pro uchovávání nevědomé, mimovolné paměti. Aby tento okamžik, který ihned pomíjí, mohl být ve své jedinečnosti zpřítomněn, nebo lépe, aby mohl být opět oživen, probuzen k životu a aby tímto aktem zároveň došlo k iniciaci zasuté paměti v celé šíři její intenzity, je nutné vracet se do míst a prostředí, která autor velmi dobře zná. Proto volí přírodní rámce, zpravidla lesy (Vysočina, Krkonoše), v kterých se pohybuje od nejranějšího dětství.
Jejich „prožitost“ má svou introspektivní chronologii a prostorovou fixaci. Zdánlivě banální místa uchovávají pro autora jakýsi vnitřní rozměr právě tím, že je v nich uložen čas intenzivního „pobytu“ a „kontaktu“. Každé takové místo je třeba opět nalézt, ohledat, nově zaměřit. Vstoupit do jeho skladebnosti, prostoupit jí a rozkrýt v ní to, co rezonuje s hlubinnou pamětí a pochopitelně s tím, co je dnes. Není to pouze malba krajiny, nýbrž především kontakt s uplynulým časem, který je v ní uložen, co zintenzivňuje malířův pohled a dodává jeho krajinám mnohdy magický či spirituální rozměr.
Hlavním výrazovým prostředkem Petra Grubera je barva. „Barva se mi stala stavebním prvkem přímé vizuální zkušenosti,“ konstatuje autor. Cesta k tomu, aby obraz byl ale skutečně budován pouze barvami a oprostil se od všeho balastu popisnosti, beletrizace či závislosti na fotografii, nebyla jednoduchá. Nejvíce v tomto směru ovlivnili Petra Grubera malíři Jiří Sopko, Vladimír Kokolia a Igor Korpaczewski. V práci s barvou nalezl autor pro vyjádření svého záměru určitou charakteristickou polohu, kterou bychom mohli nazvat staženou, ale intenzivní barevností. Souhra barevných vztahů v rámci určité převládající tonality (např. modré) zintenzivňuje námět. Psychologizuje ho. Činí z něho zároveň osobní i nadosobní událost. Spojuje viděné se zastřeným, vědomé s nevědomým. Odtud také zájem autora o různou intenzitu světla, barvy, zájem o motivy různých clon a barevných filtrů, o překrývání prostorových rovin či o „zakrývání“ výhledu cizorodými předměty a objekty. Velkou roli coby výrazový prostředek malby hraje také nástroj „protisvětla“, jakési zrcadlení, které do lidského zraku vrací odražené světlo a do obrazu zpětně zasévá prostorové a barevné nepatřičnosti, jež ho oživují.
Série obrazů Resort OFF vznikla ještě před letošní zimou, kdy musely zůstat zavřené lyžařské areály. Obrazy Petra Grubera nicméně působí jako vzpomínka na sezónu, která nebyla. Umělecká imaginace často s předstihem vytvoří situaci, která se stane až později. Jak je ale vidět, i prázdné sjezdovky mají svůj nepopiratelný šarm a kouzlo.
Petr Gruber studoval v letech 2004-2008 SUŠG v Jihlavě a v letech 2008-2014 Akademii výtvarných umění v Praze (prof. Zdeněk Beran, prof. Jiří Sopko, prof. Vladimír Kokolia). V roce 2013 studijně pobýval na Akademii der Bildenden Künste v Mnichově (AdBK München), v malířském ateliéru Güntera Förga. V roce 2014 byl nominován na německou cenu Leinemann Stiftung. V letech 2010 a 2014 se účastnil sympozia Na hranici (Grenznah) v Bavorském lese (DE). Věnuje se především krajinomalbě, kterou aktualizuje pro současnost.
text: Petr Vaňous, edit. Petr Hájek


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava: Petr Gruber – Resort OFF