Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Pavel Šimíček: Oknem

Do 19.5.2019 bude ve Výkladech AXA (ve vstupní pasáži hotelu AXA), Na Poříčí 40, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Pavla Šimíčka: Oknem.

Kurátorka výstavy: Iva Mladičová.

Pavel Šimíček svůj umělecký přístup charakterizuje jako „podvědomou práci s informacemi různých postřehů, asociací, pocitů“. Při vytváření díla je pro něho důležitý především samotný proces ustalování obsahu i formy, kterému ponechává vlastní volnost: „věci si v určité chvíli samy řeknou“, kudy se budou ubírat, „jakou budou mít kompozici, jaký materiál bude zvolený a v jakém prostředí budou využity.“ Pro Výklady AXA vytvořil parafrázi všudypřítomné a všeprostupující nekonečné linie. Použil materii kovu a zvolil ostře zalamovanou dynamickou formu. Nechává ji vystupovat z vymezeného prostoru, navozuje dojem vymknutí se z řádu, nevyzpytatelnosti, momentu ohrožení. Zřetelnou expresi současně kombinuje s technicistní estetikou. Jednotlivá okna výkladců tak proměňuje v obrazy-záznamy odvíjejícího se grafu. Práce evidentně navazuje na autorův ranější dřevěný Histogram (2006) nebo acrystalový Histogram-reliéf (2007). Zajímá jej i transformace takové vědecké odosobněnosti do vegetativní organičnosti (Saguaro – Carnegiea gigantea, 2012).

Současnou instalací Pavel Šimíček zpřítomňuje rozsáhlou sféru možností prostorového pojetí linie. Zmiňme například Vasilije Kandinského, který se v publikaci Bod, linie, plocha zabývá zalamovanou linií vzhledem ke konstruktivistickým tendencím. František Kupka ve své studii Tvoření v umění výtvarném zdůrazňuje, jak při vytváření seskupení nepravidelných linií by každý formální moment měl být zdůvodněn smyslem celku. Ostře zalomená linie je charakteristická například i pro rukopis Stanislava Zippeho, kterého zaujala dematerializovaná rovina zacházení s elementárními výrazovými prvky. Práce tohoto typu ze 70. let označoval jako „konstrukce světelnými kresbami“. Pavel Šimíček formu geometrizované linie použil již v objektu Mrak II (2011), a to v kontrastu s amorfní materií. Současnou představu všudypřítomné prostupnosti neviditelného prvku tušíme již v jeho ranějším zaujetí fenoménem fraktálu, kde podněcuje k přemýšlení o vzájemnosti mikrokosmos-makrokosmos. Ve Výkladech AXA dynamismem linie významově posiluje specifikum samotného prostoru, určeného pro rychlé procházení, okamžikový a periferní vjem.

….

Pavel Šimíček (nar. 1981 v Novém Jičíně) studoval v letech 1997–2001 Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou ve Valašském Meziříčí, v letech 2003–2009 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze (sochařský ateliér, J. Zeithamml); roku 2007 uskutečnil v rámci pražské AVU stáž v ateliéru M. Knížáka a roku 2008 v Šalounově ateliéru hostujícího umělce (M. Jetelová); v letech 2006 a 2009 obdržel Ateliérovou cenu AVU. Roku 2004 absolvoval pracovní pobyt v italské Carraře. Zúčastnil se řady sochařských sympozií: Contacts, Klenová, 2005; Dialog generací Berlín-Praha, Berlín, 2005; Almería, Španělsko (mramor), 2006; Flur, Markneukirchen, Německo (1. cena), 2006; Roškopov, 2013; Rawabi, Palestina (kámen), 2014. Jeho práce byly prezentovány na mnoha společných výstavách, např.: Sochy v Kateřinské zahradě, Praha, 2005; Dialog generací Berlín Praha, Galerie Diamant, Praha / Kommunale Galerie, Berlín, 2006, 2007; AVU 18, Veletržní palác NG, Praha, 2007; Nic na odiv…?, Kateřinská zahrada, Praha, 2008; …už není, co bývalo, GAVU, Praha, 2009; Diplomanti AVU, Veletržní palác NG, Praha, 2009; Vkročení do prostoru, Galerie výtvarného umění, Most, 2009; Sochy v zahradě, Kroměříž, 2010; Svoz 16, Rabasova galerie, Rakovník, 2011; Kompot, Botanická zahrada PřF UK, Praha, 2012; Sochy v zahradě III, Kroměříž, 2012; Pragovka 45, Areál bývalé Pragovky, Praha, 2013; Natři – M. Maupicová, V. Véla, P. Šimíček, Galerie Klatovy / Klenová, 2013; Saguaro (Carnegiea gigantea), Colloredo-Mansfeldský palác, GHMP, Praha, 2013.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Pavel Šimíček: Oknem