Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Pavel Příkaský: Sen Lykantropa

26. 5.-27. 6. / Holešovická Šachta / Malba

Do 27. 6. 2022 je v kulturním prostoru Holešovická šachta, Na Šachtě 3, Praha 7, vstup je z ulice Bubenská 14, přístupná zajímavá výstava Pavla Příkaského: Sen Lykantropa.

Průvodní text kurátora Jána Gajduška:

Tvorba Pavla Příkaského (*1985) prošla v několika posledních letech postupnou proměnou. Malíř, jehož tvorba vždy balancovala na hraně abstrakce a figurace se svými obrazy začal pracovat jako s otevřenými plochami, z nichž a do nichž vstupují výrazné prostorové prvky. Jeho díla tedy od určité chvíle překračují dvojdimenzionální hranici, stávají se reliéfem a v určitých částech až sochařsky tvárným objektem. Tuto proměnu iniciovala Pavlova spolupráce s konceptuální umělkyní a videoartistkou Miroslavou Večeřovou, se kterou tvoří od roku 2016 občasnou uměleckou dvojici. Ve spojení s jejími videoinstalacemi do sebe začaly malby Pavla Příkaského absorbovat některé z přístupů, které mu umožnily vystoupit z obrazu a přenést jeho obsah ven do prostoru. Lehká a vzdušná nástěnná malba, která protahuje určitý děj nebo prvek odehrávající se na plátně dál na okolní stěny se tak stala jednou z důležitých součástí jeho malířského projevu. Snaha odpoutat vnitřní děj z obrazu stojí také za využitím barevných třásní a výstupků z gelové hmoty. Třásně se na výstavách původně objevovaly okolo videí Miroslavy Večeřové a postupně se staly také důležitou součástí Pavlových obrazů. Dnes jsou z nich často husté barevné proudy či copy, které tryskají z pláten až na zem, kde vytváří složité změti linií a chuchvalců vláken. Jinde třásně zakrývají celou plochu díla a připomínají zvláštní oponu, za níž je možné nahlédnout. Barevné gelové shluky, které Pavel z pláten původně replikoval na okolní stěny se postupně staly body, z nichž vychází proudy třásní. Působí tak, že téměř tryskají do prostoru.
Přestože se tyto prvky prolínají s abstraktními i figurativními náměty, Příkaského obrazy primárně vychází z kresby založené na detailním zkoumání zoomorfních motivů. Zvířata se však vždy ztrácí v mlžném oparu, kde jsou zahalena jemným abstraktním závojem. Většinou je rozpoznáme až při bližším zkoumání a zdá se, jako by byla součástí nekonkrétního snu či vzpomínky, vytržena z nedořečeného příběhu, ve kterém se ztratí stejně rychle, jako se nám z mlhy vyjevila. Tato dvojznačnost je často umocněna tématem proměny člověka ve zvíře a naopak. Napůl pták a napůl dítě, napůl kamzík a napůl člověk či lidská ruka proměňující se v články nohou kraba vyjadřují pomalou a melancholickou metamorfózu, symbolické propojení s duší zvířete. Podobně jako se lykantropovo lidské tělo pomalu mění ve vlčí, se aktéři Příkaského obrazů zastavili někde uprostřed tohoto procesu a jako smíření diváci pozorují pomalou proměnu sebe sama. Postavy na obrazech jsou statické a klidně levitují v prostoru. Někomu mohou připomínat přeludy sklíčených hybridů či fantastů prožívajících tíseň z všudypřítomného antropocénního úpadku. Témata lidské proměny, smutku, křehkosti přírody i smrti propojená častými odstíny zelených, modrých a fialových odstínů tak společně tvoří odraz chladného a pečlivě budovaného světa. Ambivalence uměleckého, formálního i tematického přístupu, kdy díla stojí na pomezí abstrakce a figurace, nejsou ani sochou ani obrazem a jejich aktéři ani člověkem ani zvířetem, vytváří nejen velmi originální autorský přístup, ale je také odrazem našeho rozpolceného a nerozhodného světa.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Pavel Příkaský: Sen Lykantropa