Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Pavel Dias: Torzo – vzpomínky pro budoucnost

Do 30. 1. 2022 bude v pobočce Uměleckoprůmyslového musea v domě U Černé Matky Boží, Ovocný trh 19, Praha 1, ve 4. patře přístupná velmi zajímavá a dojemná výstava Pavel Dias: Torzo – vzpomínky pro budoucnost.

Společná výstava Památníku ticha, Uměleckého musea v Praze a Židovského muzea v Praze vzdává hold dílu Pavla Diase (1938 – 2021), stěžejní osobnosti české reportážní a dokumentární fotografie. Brněnský rodák, pedagog brněnské SUPŠ, pražské FAMU a zlínské Univerzity Tomáše Bati, třicet dva let s fotoaparátem navštěvoval vzpomínkové akce v ghettech či vyhlazovacích táborech, původní budovy lágrů i nově vybudované expozice. Sdělit zážitek z koncentračního tábora je oxymóron. Sdělit nesdělitelné zde platí snad více než kde jinde. Pavel Dias, jehož dědeček přežil pobyt v koncentračním táboře a část jeho rodiny zde zahynula, to dobře věděl. Přesto, nebo právě proto, měl touhu toto téma zpracovat. Tím, že zachycoval návraty přeživších na místa paměti a ti následně předávali svědectví svým dětem a rodinám, zdokumentoval i významnou proměnu v čase. Jeho fotografie ukazují místa paměti, symbolické scény, chvíle usebrání i šťastných shledání, pietní setkání či pohledy do tematických výstav. Na pozadí rozpadlých budov a jejich zbytků lze vnímat lidskou bezohlednost a krutost, vnitřní světy přeživších i „pouhých“ návštěvníků, jejichž do sebe ponořené pohledy jsou symbolem něčeho nesdělitelného. Unikátní fotografická kolekce z pozůstalosti Diase byla znovu zpracována jeho žáky a na výstavě ji doplňují nadčasové citáty významných současných historiků a sociologů, spisovatelů a renomovaných osobností v dialogu o kulturní dědictví.

Pořadatel: Památník ticha a Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Výstavní koncepce a realizace: Památník ticha
Koncepce, námět, synopse: Pavel Štingl
Kurátor, výběr fotografií: Lukáš Bártl
Grafický design: Jan HavelFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Pavel Dias: Torzo – vzpomínky pro budoucnost