Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava obrazů Ivany Bachové: Vlnění

18. 2.-21. 3. / Galerie Ščigol / Malba

Do 21.3.2021 bude ve Ščigol Gallery, Husinecká 17, Praha 3, přístupná zajímavá výstava obrazů Ivany Bachové: Vlnění. Kurátorka výstavy: Ivana Beranová.

Galerie otevřena každé Út a Čt, vždy 14-18h. Prohlídky jsou individuální za dodržení stávajících epidemiologických pravidel.
Návštěvu mimo tyto dny lze sjednat na telefonu 724 249 557.

Ivana Bachová o své tvorbě píše:

„Obraz poskytuje jedinečnou možnost vyjádření, podává výpovědi o samotném autorovi i námětu, který zobrazuje a hraje významnou roli v mezilidské komunikaci a vzájemném sdílení. Barvy nahrazují slova a pomáhají nám pojmout, poznat a procítit ten neuchopitelný svět kolem nás i v nás. Když člověk navštíví nějakou oblast, neodnáší si pouze vizuální vzpomínku na to, co viděl, ale prožitek a specifičnost místa se do něj zapíše na několika dalších rovinách, přičemž ovlivní a prohloubí jeho vnímání. Naše těla i ostatní živé formy se tvoří ve vzájemné propojenosti se Zemí, a tudíž jsou podmíněny jejím zákonitostem. Její procesy formují a ovlivňují naše bytí, stejně jako i my utváříme podobu přírody. Touha poznat a spatřit spletitost a celistvost těchto forem je základním puzení tvorby.“

MgA. Ivana Bachová (rozená Mrázková) je mladá malířka pocházející z Vysočiny, která absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze. Ve své tvorbě se věnuje především přírodě. Zobrazuje krajinu tak, jak ji vidí, cítí, vnímá a postupně poznává. Malé obrazy tvoří v plenéru přímo na místě, které zachycuje. Hlavním technikou je pro ni klasická olejomalba, ve které nachází spojení s historií a tradicí, ale zkoumá i nové možnosti, jak může dnešní doba prohloubit a obohatit pojetí krajinomalby. Poslední dobou se Ivana věnuje především tématu vody. Zachycuje její nekonečné podoby a neustálé proměny. Zkoumá její proudění a zákonitosti, které formují ráz krajiny kolem, ale ovlivňují i těla rostlin a živočichů, která voda z velké části utváří. 

www.ivana-mrazkova.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava obrazů Ivany Bachové: Vlnění