Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Německočeská výstava Liberec 1906

Do 18.9.2016 bude v Oblastní galerii Liberec, Masarykova 14, Liberec 1, přístupná výstava Německočeská výstava Liberec 1906.

Výstava německých Čech, která proběhla v Liberci v létě 1906, byla reakcí na narůstající národnostní animozity Čechů a Němců, reakcí na Jubilejní zemskou výstavu v Praze v roce 1891. V Liberci proto byla zorganizována přehlídka průmyslu, hospodářství, řemesel a umění tzv. německých Čech.

Projekt výstavy, plánovaný pro letní sezónu 2016 do Oblastní galerie Liberec a Severočeského muzea má snahu rekonstruovat historické souvislosti, zákulisí vzniku a podobu této události. Část prezentovaná v galerii představí cca 80 dohledaných umělecký děl, která na výstavě byla prezentována a zvýší tak povědomí o tvorbě tzv. českých Němců z doby počátku 20. století. Řada obrazů, plaket, kreseb a grafik byla zakoupena do sbírek Moderní galerie, kde se nachází doposud. Jedná se o díla a autory, kteří patří ke generaci pozapomenutých a opomíjených autorů, jejichž díla byla nedílnou součástí expozic Moderní galerie. Ukázána budou díla spadající především do 19. století, jasně následující dobové umělecké snahy, např. symbolismus nebo postimpresionismus, především však orientaci na mnichovskou či vídeňskou malbu vrcholící secese.

Výstavu doprovází stejnojmenná kniha, která bude k zakoupení na pokladně galerie. Zároveň mohou návštěvníci absolvovat virtuální prohlídku výstavou na velkoformátové plazmové obrazovce. Ve spolupráci s Technickou univerzitou vznikla interaktivní mapa s bohatým obrazovým materiálem doplněná popisnými texty.

Výstava má samostatný web www.1906.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Německočeská výstava Liberec 1906