Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Německočeská výstava Liberec 1906

Do 11.9.2016 bude v Severočeském muzeu v Liberci, Masarykova 11, Liberec, přístupná výstava Německočeská výstava Liberec 1906.

Když se v roce 1906 otevíraly brány čerstvě dokončeného rozsáhlého výstaviště nad novou libereckou přehradou, netušili organizátoři Německočeské výstavy Liberec 1906 [Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg 1906], že se bude jednat o největší výstavní aktivitu města, která nenajde svého pokračovatele. I přes mnohaletou tradici LVT – Libereckých výstavních trhů –, jejichž historie spadá do počátku dvacátých let 20. století, nebyla obdobná přehlídka ve městě pod Ještědem znovu zorganizována. Dnes, po 110 letech, spíše jen tušíme její obrovský rozsah. Během jednoho roku byly vybudovány desítky pavilonů leckdy opravdu olbřímích rozměrů, které nabídly přehlídku průmyslu, řemesel, umění, zemědělství a všech myslitelných souvisejících odvětví prosperujících v oblastech tzv. bohatých Sudet s převažujícím německy hovořícím obyvatelstvem.

Společný projekt Oblastní galerie Liberec a Severočeského muzea v Liberci přináší v rámci výstavy a stejnojmenné doprovodné publikace rekapitulaci a interpretaci vzniku, průběhu, historických souvislostí a ohlasu této zcela jedinečné akce, jež výrazně překročila horizont nejen samotného města, ale zasáhla do celých tehdejších Německých Čech.

Část prezentovaná v Oblastní galerii Liberec představuje na 80 dohledaných uměleckých děl, která byla na výstavě v roce 1906 prezentována v samostatném uměleckém pavilonu architekta Josefa Zascheho. Řada těchto obrazů, plaket, kreseb a grafik byla zakoupena do sbírek tehdejší Moderní galerie (dnes Národní galerie v Praze), kde se nachází doposud. Jedná se o díla a autory, kteří patří ke generaci pozapomenutých a opomíjených umělců. Jejich tvorba vychází z tradic 19. století a jasně následuje dobové umělecké snahy, například symbolismus, především však odkazují na orientaci na mnichovskou a vídeňskou malbu přelomu století.

Součástí prezentace v Severočeském muzeu jsou architektonické plány a fotografie původních staveb výstavních pavilonů nacházejících se na rozsáhlém výstavišti mezi dnešní Husovou třídou a libereckou přehradou. Snahou této expozice je přiblížit kulturně-historické souvislosti a ukázat rozmanitou škálu propagačních materiálů výstavy a autentických exponátů z okruhu dobového průmyslu i uměleckého řemesla. Prezentována je také inscenace dobové instalace velkého výstavního sálu muzea k příležitosti návštěvy císaře Františka Josefa I., jedinečné exponáty z odkazu barona Heinricha Liebiega, originální exponáty z tehdejší Liberecké výstavy hudby a instalace expozice kulturních dějin – tzv. Soukenické světnice.

Výstava má samostatný web: http://www.1906.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Německočeská výstava Liberec 1906