Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Naivní Robert Smolík

Do 29. 10. 2023 je v Severočeském muzeu v Liberci, Masarykova 11, Liberec, přístupná krásná výstava Naivní Robert Smolík.

Dlouhodobá spolupráce dvou významných institucí-Severočeského muzea v Liberci a libereckého Naivního divadla pokračuje i v roce pořádání prestižního divadelního festivalu zaměřeného na dětského diváka, Mateřinka 2023.

Výraznou osobností loutkového divadla je Robert Smolík, dlouholetý spolupracovník Naivního divadla. A právě scénografická a loutkářská tvorba na půdě tohoto divadla bude přenesena ve specificky výstavní scénografii do menšího sálu Severočeského muzea. Mnohé známé inscenace budou zpřítomněny nejen loutkami, ale i fragmenty scén společně s výraznou autorskou grafikou. Výstava bude akcentovat, tak jak je pro divadlo typické, hru světla a stínu a imaginaci postavenou na originalitě loutkového divadla. Ve Smolíkově realizaci bude představeno několik divadelních her, z nichž každá je scénograficky jinak pojatá.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Naivní Robert Smolík