Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Na druhý břeh – ve znamení spiritismu a dekadence

Do 3. 9. 2023 je v Oblastní galerii Liberec, Masarykova 14, Liberec 1, přístupná v grafickém kabinetu krásná a velmi zajímavá výstava Na druhý břeh – ve znamení spiritismu a dekadence.

Jedná se o výstavu děl pozdního symbolismu, jehož představiteli byli členové umělecké skupiny Sursum. Převážně grafickou výstavu tvorby Josefa Váchala, Jana Konůpka nebo Františka Koblihy doplní dva mistrovské kusy galerijní sbírky – pastel Utonulá Jakuba Schikanedera a kresba Estérel Františka Kupky.

Na přelomu 19. a 20. století se v českém výtvarném umění silně prosazoval symbolismus, který zachycoval skutečnost prostřednictvím symbolů a fantazie. Výstava Na druhý břeh představuje autory 1. poloviny 20. století, kteří se přiklonili k dekadentní tvorbě ovlivněné spiritismem a okultismem. Zdrojem inspirace jim často byla symbolistní literatura, ilustracemi literárních děl se tito autoři zároveň výrazně zapsali do dějin české knižní tvorby. První polovina 20. století byla obdobím velkých zvratů, rozpadu Rakouska-Uherska, vzniku Československa a také obdobím dvou světových válek a celosvětové hospodářské krize. Témata smrti, často znázorněná pomocí mytologie, pohádek a strašidelných příběhů, se dostávají do bezprostředního zájmu umělců. „Zatímco dekadentní umělci se snažili svými díly postihnout otázky smrti, utrpení a zmaru, spiritisté se s podobnými tématy snažili vyrovnat pomocí víry v nadpřirozeno, víry v posmrtný život,“ říká kurátorka výstavy Michaela Kubišová a vysvětluje: „Víra v komunikaci se zemřelými našla silnou oporu i u obyčejných lidí, zvláště v horských oblastech Krkonoš a v Podkrkonoší, kde se spiritismus natolik prolnul s lidovou religiozitou, že byl jako fenomén zapsán do nemateriálního kulturního dědictví UNESCO.“

Na výstavě Na Druhý břeh představí galerie mimo jiné i díla z cyklu dřevorytů K druhému břehu Josefa Váchala, podle něhož dostala výstava svůj název. Výstavu doplní zároveň i ukázky literárních předloh, které poukáží na propojení světa výtvarného umění a literatury. „Oblastní galerie Liberec výstavou Na druhý břeh umožní veřejnosti nahlédnout do skrytých pokladů depozitáře,“ uvádí náměstkyně hejtmana pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči Květa Vinklátová a dodává:
“Zároveň potvrzuje svůj široký programový záběr, v němž kromě současných umělců představí i kus historie.“Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Na druhý břeh – ve znamení spiritismu a dekadence