Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Miroslav Pechánek (1945-2015) – písmo, obraz, film

Do 2.8.2015 bude v Galerii umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6, Karlovy Vary, přístupná zajímavá výstava Miroslav Pechánek – písmo, obraz, film.

Retrospektivní výstava připravená v rámci 50. ročníku MFF Karlovy Vary představí dílo Miroslava Pechánka (1945-2015), respektovaného typografa, grafika a designéra, jehož tvůrčí práce vycházejí z nápadité hry s písmem, kterou užíval při tvorbě plakátů a knižních obálek a kterou v posledním desetiletí využívá jako ústřední motiv své volné tvorby.

Miroslav Pechánek se převážnou část tvůrčího života zabýval typografií. Jeho doménou byla grafická úprava knih, tvorba plakátů, log, drobných tiskovin. Za pětatřicet let má Pechánek na svém kontě i desítky vynikajících plakátů výstavních, divadelních i filmových. Jeho „afiším“ dominuje nápaditost, elegance, výraz i nepřehlédnutelnost v propagační produkci. Nevšední kombinace písma a obrazu prozrazuje zkušenost i cit pro jejich vytříbenou kombinaci ve službě jasné a rychlé informaci. Podobně jej okouzlila i knižní tvorba rejstříkem skladebných možností a variací – s jeho prací se setkáváme především v knihách o umění, o památkách, o historii, ale také v románech a beletrii. Malbu „objevil“ až po roce 2003. Pechánkova volná tvorba, malba, navzdory odlišnému uměleckému médiu, stejně kráčí jeho vlastní cestou, jenom má jinou podobu – je „poctou literám“, současně však vypráví umělecký příběh. Ústředním motivem stále se rozrůstajícího souboru obrazů inspirovaných příběhy biblickými, antickou mytologií, historií i filmovým světem je písmeno-litera. Příběhy písma jsou metaforou příběhů ze světa lidí, anebo naopak, příběhy lidské jsou vyjádřeny výtvarnými variacemi liter – symbolů. První jsou David a Goliáš, Kain a Ábel, Ikarův pád, Judita s hlavou Holofernovou – zcela v linii Pechánkovy kreativity vždy v několika zajímavých variacích kompozičních i koloristických. Obrazy nesou osobitou pečeť autorova ryze individuálního vidění: vynořují se v nich formy a tvary čerpající z jeho typografické zkušenosti. Pro další „příběhy“ se nechal autor inspirovat filmem (Pocta Sharon Stone, Pocta Marylin Monroe), výtvarným uměním (Pocta Andymu Warholovi), sportem (Pocta Kateřině Neumannové) i historií (Pocta Janu Husovi). Do vážných témat vstupují i prvky nadsázky a grotesky, jež umocňuje i styl malby. Obrazům dominuje smysl pro hru s literami. Dokonalá znalost písmových fontů, tvarová střídmost a zažité vyjadřování jednoznačnou formou prozrazuje racionální základ, na němž staví své příběhy- hravé a současně k hlubokému zamyšlení. V posledních deseti letech změnil Miroslav Pechánek svůj umělecký životopis: jeho zajímavý soubor „lettristických“ obrazů se stal dalším pramenem autorovy imaginace na téma LITERA. Výstava Písmo, obraz, film doprovázející 50. ročník karlovarského filmového festivalu byla připravena k autorovu životnímu jubileu, kterého se již nedožil. Osud nebyl milosrdný. Miroslav Pechánek zemřel 27. června, týden před zahájením své výstavy v Galerii umění Karlovy Vary, necelé dva týdny před svými sedmdesátinami.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Miroslav Pechánek (1945-2015) – písmo, obraz, film