Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Max Lysáček – Cannibalistic Party: Easter egg

1. 9.-23. 9. / Karlin studios / Instalace

Do 23.9.2018 bude přístupná v Karlin studios, Prvního pluku 2, Praha 8 (kousek od Florence v objektu bývalých kasáren za Negrelliho viaduktem), zajímavá výstava Maxe Lysáčka – Cannibalistic Party: Easter egg.

„Kanibalisté něco chystají.
To, díky čemu se dostali tam, kde jsou nyní,
má za následek,
jejich extrémní úspěšnost při lákání dalších a dalších stoupenců. Tisíce kanibalů každý den!

Rozumíš, kam tím směřujeme? Zeptali se mě…

Odvětil jsem: No,
možná tuším…
Ale nemohli byste být konkrétnější?

Naše zdroje hlásí,
že usilovně pracují na nové úrovni jakéhosi globálního vlivu. Bližší informace a indicie nás vedou až k domněnce,
že směřují k budování oficiálního politického hnutí, které jak se zdá,
bude značně podpořeno infrastrukturou distribuce lidského masa.

To by mělo za následek exponenciální nárůst kanibalů do takové míry, že se počtem vyrovnají globální koalici.

Co by se dělo potom, si můžeš domyslet,
dokončil svůj stručný monolog jeden z GANGu.

Odpověděl jsem, že radši ne, díky…“Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Max Lysáček – Cannibalistic Party: Easter egg