Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Libuše Dlabola Pražáková: Tobě

Do 15. 10. 2023 je v Oblastní galerii Liberec, Masarykova 14, Liberec 1, přístupná v podbazénové hale velmi zajímavá výstava Libuše Dlabola Pražákové: Tobě.

 „Ženy, stejně jako muži, by se měly pokoušet o nemožné. A pokud neuspějí, jejich neúspěch by měl být výzvou pro ostatní.“ – Amelia Erhart

Malířský cyklus Libuše Dlabola Pražákové podává zprávu o tom, jaké jsou dnešní ženy: inspirativní, silné, nezávislé, ale milující a obětavé. Dvacáté století je plné žen, které dokázaly zvládnout obě tyto polohy bytí a svými životy proměnily společnost. Přesto nemají svůj pomník na náměstích a často ani pamětní desku na rodných domech. Libuše Dlabola Pražáková se pokouší narovnat tuto historickou nerovnováhu. Maluje svá velkoformátová plátna jako poctu ženám. Cyklus maleb nazvaný Tobě má být oslavou každé ženy bez výjimky, neboť vidí každou ženu jako svým způsobem významnou a zajímavou. Alespoň tak je chápe a prezentuje sama malířka.

Libuše Dlabola Pražáková (1984), malířka a sochařka, vystudovala kromě sochařství (VOŠ umění Zlín) rovněž malbu u Františka Kowolowského na Fakultě umění na Ostravské univerzitě. Je matka dvou mimořádných synů, žije a pracuje v Semilech. Její tvorba je charakteristická svou mnohovrstevnatostí, prolínajícími se světy různých rovin a pohledů. Dalším příznačným rysem díla autorky je vedle poctivé malířské práce prolínání vysoké míry osobní emocionální angažovanosti a zároveň určité dávky racionality. Udržování této křehké rovnováhy vnáší do jejích děl vibrující napětí, zároveň se jí tím daří vyhnout sentimentalitě, ke které by mohla její malba tíhnout.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Libuše Dlabola Pražáková: Tobě