Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Výstava Lenka Sárová Malíská – Obrazy

25. 3.-6. 5. / ECOart SALON ROLLAND / Malba

Do 6.5.2015 bude v ECOart Salonu Rolland, Francouzská 17, Praha 2, přístupná výstava Lenka Sárová Malíská – Obrazy.

Lenka Sárová Malíská ve své porcelánové tvorbě vykazuje nejen mladistvou nápaditost, ale i značný rozsah řemeslných dovedností a technologických zkušeností. Po absolvování studia na SPŠ Keramické v Karlových Varech, studovala v letech 2001-2007 na UJEP v Ústí nad Labem Fakultu umění a designu.
Autorčin koncept porcelánové tvorby je často vázán na sériové řady. Invence jde v těchto případech ruku v ruce s metodickou zaujatostí, umělkyně hledá a testuje původní nápad ve vztahu k účelnosti, k materiálu, technologickému procesu. Vymýšlí a ověřuje varianty, alternativní podoby dekoru, případných doplňků až k výsledné množině výtvorů, v nichž se finální permutované varianty stávají součástí celku, často realizovaného manu propria. Námětově v nich malířka navazuje na svou volnou tvorbu, kdy neváhá svůj zájem obrátit k inspiraci dětským světem, k intimním vzpomínkám na pozapomenuté hříčky, hračky, říkadla a pohádky. Rezultáty manifestačních výprav ke svým infantilním zážitkům přetavuje umělkyně do neotřelé poetiky a neuplatňuje je pouze na ploše, z některých posléze vytváří i originální porcelánové šperky, drobné dekorativní brože či je zhmotní do menších trojrozměrných kompozic, zdobících pak například víčko konvice.
Autor textu: Mrg. Jan Samec

Lenka Sárová Malíská (nar. 1981) – Obrazy
Výtvarnice pochází z Karlových Varů, kde provozuje Studio Malíská, které se specializuje na autorský design porcelánu. Vystudovala SPŠ keramickou v Karlových Varech (1997-2001) a Fakultu umění a designu na UJEP v Ústí nad Labem (2001-2007). Je nositelkou několika ocenění: Vynikající studentský design (2006), Grand prix mobitex (2007, 3. místo) a Junge Kunst (2008, Pasov). Od roku 2006 vystavuje doma i v zahraničí. Jako výtvarný pedagog vyučuje kresbu, malbu na porcelán a navrhování na SPŠ keramické v Karlových Varech (od 2004).
Věnuje se také malbě a kresbě a výběr ze své volné umělecké tvorby prezentuje právě na vsetínské výstavě. Soubor desíti kreseb olejovým pastelem vznikal kontinuálně v průběhu posledních šestí let. První díla z daného cyklu nakreslila za pobytu v Rakousku. Kresby se staly jakousi autorčinou meditací a reflexí krajiny v Neumarkt an der Raab. Práce na cyklu pokračovaly následně ve Švédsku a tamější krajina byla v obrazech malířky transformována do kompozic prolínajících se kruhů. Zatím poslední kresby byly vytvořeny v jižní Francii v městečku Canet. Soubor je ucelený nejen tématem – poetickou transpozicí krajiny – prostředí, ale i zvolenou technikou a formátem. Obrazy z cyklu pojí i autorčino tvůrčí poznávání nových míst, cizích krajů. Volná tvorba přináší designerce vítanou uměleckou svobodu, nelimitovanou komerčními zájmy.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Výstava Lenka Sárová Malíská – Obrazy